Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Opiskelu

Sää

Historiikki

Mustiala alueena

Mustiala live

Mehiläistarha

3D ympäristö

Virtuaalipolku

TOPMustialan maatalousopetuksen historiaMustialan opetusmaatilan historia
Mustialan vanha navetta on rakennettu 1840-luvulla. Vuonna 1851 Mustialan karjan keskuudessa puhkesi ankara karjatauti, jonka johdosto suurin osa Mustialan lehmistä ja vetohäristä jouduttiin lopettamaan. 1876 navetta sai oman vesijohtonsa. Moderni muutos navettaan tehtiin vuonna 1878, jolloin navetan ruokintapöydät valettiin betonista. Navettaa laajennettiin merkittävästi vuonna 1887.
 

Vuonna 1934 Mustialan navetta paloi kokonaan ja karjan talven yli saamisessa oli erittäin suuria ongelmia. Uusi navetta valmisui seuraavana vuonna, jolloin lehmät pääsivät taas kunnon tuotantotiloihin. Navettaan on tehty vuosikymmenien kuluessa useita suuria peruskorjauksia joista viimeinen valmistui vuonna 1999. Tällöin navetta muutettiin noin 50 lehmän pihatoksi.
 

Mustialassa painorehunteko lehmien rehuksi aloitettiin 1900-luvun alkuvuosina. AIV-rehuun siirryttiin sotien alla 1940-luvulla.

Karja oli aluksi länsisuomenkarjaan pohjautuvaa. Lisäksi mukana oli alussa  jonkin verran ulkomaisiin rotuihin pohjautuvia risteytyskokeiluja. Nämä ulkomaiset risteytykset eivät menestyneet kunnolla Suomessa, vaan ne menehtyivät helposti erinlaisiin sairauksiin.
 

Vuonna 1847 ensimmäinen Ayrshire-lehmä tuotiin Skotlannista Mustialaan. Se oli nimeltään Viktoria! 1850 - 1900 välisenä ajanjaksona kokeiltiin monia erilaisia ulkomaisia karjarotuja mutta niihin ei oltu tyytyväisiä, joten ne hävisivät ajan mittaan Mustialasta. 

Eläimet siirrettiin vanhasta navetasta uuteen navettaan vuoden 2015 keväällä ja tilat tyhjenivät. Uutta käyttötarkoitusta rakennukselle ei vielä ole päätetty. Uuteen navettaan voi tutustua osoitteessa www,virtuaalikyla.fi/mustialannavetta.

Lehmämäärän ja kokonaismaitomäärän kehitys 1924-2000

Lehmämäärän ja keskituotoksen kehittyminen 1924-2000

Suomenkarjan eläimiä; Mustialan opetusvälinekokoelmat

Kunniakirjoja eläinnäyttelyistä 100 vuoden takaa


Mustiala maanviljelys-opiston viljelysmaiden kartta 1878


Perinteisiä työmenetelmiä ja välineitä; materiaalit koostettu osana maataloushistorian opintoja

Vuosi 2014

Vanhaa Mustialaa- entisten mustialaisten haastattelut
Hahkialan koetila
Talonpojasta maaseutuyrittäjäksi
Puimakone
Riihi
Aurojen historia
Mustialan koneet 2014- muutokset vuoteen 1930 verrattuna
Kanatalouden historia
Pellava
Vetojuhtana härkä
Luomutuotannon historia
Lammastalous

Vuosi 2013
Nautojen ruokinta - appeesta seosrehuun
Heinänteko
Pellon perustyöt
Karjanjalostus- Viking Geneticsiin
Maatalouspolitiikka
Hevoskulttuurin muutos
Kasvinviljelyn kehittymisen suuret linjat

Maataloushistorian harjoitustyöt amk-ykköset 2012


Metsästyksen historia
Viljan korjuu, käsittely ja varastointi
Muokkausvälineet
Maidon käsittely
Heinänviljelystä nurmirehutuotantoon
Lannasta lannoitteisiin
Naudan  hoito ja ruokinta 

Vuosi 2010
Mustialan lypsykarja 1880-1930 -luvuilla
Asuinrakennus ja sauna
Talouspuutarha
Maatila- ja sikalarakennukset
Kotieläinrakennus (navetta)
Kiertoviljely
Hannulan kartanon navetta
Mustialan opetusmaatilan koneet

Kaski
Laidun
AIV-rehu
Pellava
Sika 

Tapahtumaloki
30.6.2017
Blogimerkintä

5.6.2017
Valokuva

5.6.2017
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSSPerustiedot
Yhteystiedot
Mustialantie 105
31310 Mustiala
Sähköposti: mustiala[at]hamk.fi
Vaihde: +358 3 6465519
Fax: +358 3 6465500
www-sivut

KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019