Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

Etusivu

Opiskelu

Sää

Historiikki

Mustiala alueena

Mustiala live

Mehiläistarha

3D ympäristö

Virtuaalipolku

TOP

Yleistä

Mustialan mielenkiintoinen ja viehättävä ympäristö sekä rakennukset ovat ainutlaatuista suomalaista historiaa ja nykypäivää. Puisto ja vanhat rakennukset ovat peräisin 1800-luvun puolivälistä, jolloin Mustialaan perustettiin Suomen ensimmäinen maatalousoppilaitos ja alueen puisto sai muotonsa.

Mustialan aluekartan saat tästä
Asemapiirros Mustialan alueesta

Mustialan alueella tapahtuu paljon ja siellä järjestetään paljon vuosittainkin toistuvia tapahtumia. Näistä esimerkkejä ovat Hakkapeliitta-tapahtuma, Bella Italia sekä Rautainen ilta.

Mustialassa voit järjestää juhlia, kursseja ja kokouksia toimivissa puitteissa. Tapahtuminen yhteyteen voit tilata luontoon tai maatalous- ja olutkulttuuriin tukeutuvia ohjelmapalveluita.

Mustialan maatalousmuseo on auki kesäsunnuntaisin klo 12-15. Muina aikoina sopimuksen mukaan.


Luonnon monimuotoisuuskartoitus Mustialassa 2008


Hämeen ammattikorkeakoulun opetusmaatiloille Mustialaan ja Lepaalle laadittiin maatalouden ympäristötuen velvoittama luonnon monimuotoisuuskartoitus opinnäytetyönä. Ensisijaisena tavoitteena oli kartoittaa kaikki tilojen luonnon monimuotoisuudelle merkittävät kohteet. Työssä pyrittiin luomaan menetelmä, jolla kartoitettavat kohteet voitaisiin vertailukelpoisesti arvioida. Lisäksi tilojen luonnon monimuotoisuutta pyrittiin havainnoimaan koealalaskennan avulla sekä maiseman visuaalisen seurannan keinoin, valokuvaamalla.

Luonnon ja maatalouden vuorovaikutukseen perehtyminen loi pohjan kartoitustyölle. Oli tärkeää tietää niistä kehityskuluista, jotka ovat johtaneet maatalousympäristöjen nykytilaan, ja mitä on luonnon monimuotoisuus. Sovellettavaa tietoa kerättiin niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen nykyisissä maatalousympäristöissä. Kartoitustyö tehtiin kenttäkartoituksena ja tutkimuksessa keskityttiin pääosin kasvillisuuteen. Lajituntemus oli tässä työssä tärkeää.

Työn tuloksena osoitettiin luonnon monimuotoisuudelle merkittävät kohteet kahden kulttuurihistoriallisesti merkittävän tilan alueilla. Työssä kehitettyä ja käytettyä arvotusmenetelmää voidaan soveltaa muidenkin tilojen käyttöön.

Kartoitustyö


Linkkejä LUMO-tausta-aineistoon:
Maatalouden ympäristötukeen kuuluu perus- ja lisätoimenpiteet sekä erityistukisopimukset.

Tapahtumaloki
30.6.2017
Blogimerkintä

5.6.2017
Valokuva

5.6.2017
Valokuva

Kaikki tapahtumat RSSPerustiedot
Yhteystiedot
Mustialantie 105
31310 Mustiala
Sähköposti: mustiala[at]hamk.fi
Vaihde: +358 3 6465519
Fax: +358 3 6465500
www-sivut

KeKe-tilanne tilalla

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019