Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Mustialassa maatilatalouden perustutkintoa opiskelevilla on mahdollisuus valita 10 ov hevosopintoja. Valinnaiset hevosopinnot muodostavat seuraavanlaisen kokonaisuuden:

Hevosten hoito 2 ov

Oppilas tuntee hevosen olosuhdevaatimukset ja lajityypillisen käyttäytymisen.
Opiskelija osaa pääpiirteet hevosen hoitoon, ruokintaan ja käsittelyyn liittyvästä toiminnasta. Hän osaa tehdä päivittäiset hoitotyöt annettujen ohjeiden mukaan, huolehtia eläinten päivittäisestä puhtaanapidosta sekä tuotantoympäristön siisteydestä. Hän osaa tunnistaa eläinten käyttäytymisestä sairaan eläimen ja lisääntymiseen liittyvät tapahtumat.

Opiskelija osaa ottaa huomioon tarttuvien eläintautien vaarat päivittäisissä hoitotöissä ja osaa huolehtia tautien ennaltaehkäisystä.

Hevosten rehut ja ruokinta 2 ov

Opiskelija on perillä hevosen ruuansulatuksesta ja tietää ja tunnistaa yleisimmät hevosille annettavat rehut ja ruokintasuositukset. Opiskelija pystyy hankkimaan lisätietoa ruokintaan liittyvistä asioista sekä toteuttamaan erilaisten hevosten ruokinnan ja huomioimaan niihin liittyvät erityispiirteet.

Hevostallin ympäristö ja kunnossapito 1 ov

Opiskelija pystyy arvioimaan ja ylläpitämään talliympäristöä siten, että se täyttää hevosten ja tallin työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin vaatimukset. Lisäksi opiskelija tuntee tuotannosta aiheutuvat ympäristövaikutukset ja osaa huomioida ne toiminnassaan sekä edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Hevostallin talous 1 ov

Opiskelija osaa hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan sekä hakea tietoa ja seurata alan kehitysta ja yhteistyömahdollisuuksia.  Hän osaa laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta sekä toimia erilaisten laatutavoitteiden ja järjestelmien edellyttämällä tavalla.

Hevosten pito talliyrityksessä TOP-jakso 4 ov

sekä

Hevosten hoito ja ruokinta - ammattiosaamisen näyttö

 

  • Hevosnäyttö tehdään yleensä työssäoppimisjakson aikana työssäoppimispaikalla.
  • Näytössä ovat pääsääntöisesti aina mukana opiskelijan ja opettajan lisäksi myös työpaikkaohjaaja
  • Opiskelija, opettaja sekä top-ohjaaja yhdessä sopivat näyttöajankohdan kaikille sopivaksi.
  • Työpaikkaohjaajalle toimitetaan etukäteen näyttöön liittyvää aineistoa, kuten näytön arviontiperusteet.
  • Opiskelija suunnittelee yhdessä top-ohjaajan kanssa näytössä esitettävät asiat (tähän vaikuttavat mm.  top-paikan toiminta; ratsastuskoulu, valmennustalli, täyshoitotalli jne. sekä näyttöajankohta).
  • Ennen näyttöä opiskelija laatii opettajan antamien ohjeiden mukaisesti näyttösuunnitelman SoleOpsiin. Opettaja hyväksyy suunnitelman ennen varsinaista näyttöä.

 

·      Ohje:
 

Näyttösuunnitelmassa vastaat seuraaviin kysymyksiin:

Miten valmistaudut näyttöön?

Kuvaus työprosessista ja työtehtävistä?

Omat tavoitteesi näytöstä?

 

Näytä tämä myös työpaikkaohjaajallesi.

 

Sovi ohjaajan kanssa, mitä asioita näyttöösi sisältyy. Näytössä olisi hyvä olla:

 

- hevosen/hevosten käsittelyä (esim. tarhausta ja/tai kuntoonlaittoa)

- ruokinta (esim. rehujen jakamista ja/tai valmistelua)

- työ- ja tuotantoympäristöstä huolehtimista (esim. karsinan ja/tai tarhan siivousta).

 

Mikäli tallilla on käytössä koneita ja/tai laitteita päivittäisiin rutiineihin liittyen, näiden laitteiden käyttö olisi myös hyvä olla osana näyttöä.

 

Aikaa näyttöön on hyvä varata 1-3 tuntia. Työpaikkaohjaajan ei välttämättä tarvitse olla läsnä koko aikaa, mutta näytön päätyttyä myös hän antaa oman arvionsa ja arvosanansa, samoin opettaja sekä opiskelija itse.”

 

·         Ennen varsinaisen näytön alkamista käydään vielä yhteisesti läpi näytön kulku sekä siinä arvioitavat asiat.

  • Näytön aikana opettaja esittää tarvittaessa tallirutiineihin liittyviä täydentäviä kysymyksiä.
  • Näytön päätyttyä opiskelija, top-ohjaaja sekä opettaja käyvät läpi näytön kulun sekä arvioivat sen näytön kuvauksen arviointikohtien mukaisesti asteikolla 1-3. Arvioinnit perustellaan aina suullisesti sekä kirjallisesti. Arvioinnin jälkeen näytöstä allekirjoitetaan arviointilomake, jonne kirjattujen tietojen perusteella opettaja tallentaa näytön SoleOpsiin
  • Linkkejä muutamiin dokumentoituihin hevosnäyttöihin, jossa pohdittu mobiililaitteiden hyödyntämistä hevosnäytöissä, dokumentointiin sekä julkaisemiseen pyydetään aina lupa opiskelijalta sekä top-ohjaajalta:

http://mobiilisti.blogspot.com/2011/11/hevostallin-paivarutiinit.html

http://mobiilisti.blogspot.com/2012/01/talvisia-kokemuksia-hevosnaytoista.html
http://mobiilisti.blogspot.fi/2013/04/qr-koodeista-tukea-ja-turvaa-naytoissa_5.html


Näytön arviointikriteerit

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021