Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 

Opetusmaatilan navetta toimii alkujaan 1800-luvulla rakennetussa navetassa joka muutettiin 1999 parsinavetasta makuuparsipihatoksi. Remontin yhteydessä tehtiin päätös nuorenkarjan kasvatuksen ulkoistamisesta.

Opetusmaatilan karjassa kasvatetaan kaikkia Suomessa olevia lypsyrotuja: ayrshirea, holsteinia, länsisuomenkarjaa, itäsuomenkarjaa sekä pohjoissuomenkarjaa. Alkuperäisrotujen kasvatuksesta tila on tehnyt alkuperäisrotujen kasvatussopimuksen.

Navetan tärkein tehtävä on toimia oppimisympäristönä opetuksen tarpeiden mukaan. Navetan henkilöstö toimii yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa tämän toteutumiseksi vastaten käytännön työn opetuksesta ja ohjaamisesta navetassa.

Karjanhoidon arvona/tavoitteena pidämme tervettä ja kestävää lehmää.

PAINA PROSESSIKUVAUKSEN LAATIKOISTA, NIIN PÄÄSET TUTUSTUMAAN ASIOIHIN TARKEMMIN.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021