Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Mustialan hevoset
Kantakirjaoriit
Kantakirjatammat
Kantakirjaamattomat oriit
Kantakirjaamattomat tammat
Ruunat
Blogi Mustialan hevoset

Valitse tietokortti vasemmalta Valitse tietokortti vasemmalta

    MUSTIALAN HEVOSHISTORIA
      Hevoset osana Mustialan maatalousopetusta 1800- ja 1900-luvuilla
      tekijä Emma Laine


Mustialan hevoshistoria -osio on toteutettu opinnäytetyönä ja sen tarkoituksena oli tallentaa Mustialan arkistoista hevosia koskevat tiedot digitaaliseen muotoon. Aineiston määrä oli alussa täysi arvoitus, joten työn lopullista sisältöä oli vaikea arvioida. Aineistoa löytyi kuitenkin varsin mukavasti ja siitä saatiin kerättyä selkeä ja informativiinen kokonaisuus, jonka kautta lukija voi tutustua pieneen osaan suomalaisen hevosen jalostusta ja rodun vaiheita.

Mustialan kampuksella on useita koulun perustamisvuosilta peräisin olevia rakennuksia ja näihin on aikojen saatossa kerääntynyt erilaisia arkistoja ja kokoelmia. Eniten työssä on käytetty lähteinä Vanhan Opiston arkistohuoneesta löytyneitä kansioita ja varastokirjaston kirjallisuutta. Vanhan Opiston arkistohuoneen kansioissa on muun muassa Mustialan oriiden astutustodistuksia, kantakirjatodistuksia, kantakortisto  ja irtonaisia papereita. Varastokirjaston hyllyistä löytyy vanhoja kantakirjoja sekä suomenhevosista että norjalaisesta gudbrandsdalin hevosistakin. Lisäksi tutkimuksen yhteydessä löytyi useilta vuosilta Hevoshoitolehtiä, hevosenhoito-oppaita  ja monia teoksia kuuluisista suomenhevosista. Aineistoa oli runsaasti, mutta Mustialaa koskevan aineiston löytäminen ja toteuttaminen selkeään muotoon oli haastavaa.

Nyt työn tulos on kuitenkin kaikkien luettavissa digitaalisessa muodossa. Kirjallinen osuus opinnäytetyöstä löytyy täältä (pdf-tiedosto)

Tekijä Emma Laine
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019