Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Maataloushistoria
Hahkialankoetila
Vanhaa Mustialaa: Entisten mustialalaisten haastattelu
Talonpojasta- maaseutuyrittäjäksi
Puimakone. Janne Mäki
Riihi_Maria Sihvola
Aurojen historia J-P Ollari
Mustialan koneet 2014 - muutokset vuoteen 1930 verrattuna
Kanatalouden historia
Pellava_ Anna Suppola
Vetojuhtana härkä
Luomutuotannon historia.
Lammastalous
Nautojen ruokinta - appeesta seosrehuun
Heinänteko
Pellon perustyöt
Karjanjalostus-Sonni osuuskunnista Viking Geneticsiin
Maatalouspolitiikan historia isojaosta EU-politiikkaan
Hevoskulttuurin muutos
Lannasta lannoitteisiin
Naudan ruokinta ja hoito
Kasvinviljelyn kehittymisen suuret linjat
Heinänviljelystä nurmirehutuotantoon
Viljan korjuu,käsittely ja varastointi
Maidon käsittely
muokkausvälineet
Mustialan lypsykarja 1880-1930 -luvuilla
Metsästyksen historia
Maatila-_ja_sikalarakennukset
Hannulan kartanon navetta
Talouspuutarhan viljelysuunnitelma
Mustialan koneet
Kiertoviljely
Navettarakennusten historiaa
Päärakennus ja sauna
maataloushistoria_2010
Kaski
Laidun
AIV
Sika
Pellava
Tehtävät maataloushistoriaan vanhoista kuvista 2010

Maatalouskoneet Mustialassa 1930-luvulla
- mitä koneita Mustialassa oli käytössä karjahoidossa ja peltoviljelyssä 1930-luvulla?

Navettarakennukset 1930-luvulla
- minkälainen oli 30-luvun kotieläinrakennus, minkälaisista materiaaleista ja millä menetelmillä se oli rakennettu, mitä eläimiä siellä pidettiin ja miten siellä työskenneltiin?

Asunrakennukset ja saunat 1930-luvulla?
- minkälainen oli 30-luvun maatilan asuinrakennus ja sauna, minkälaisista materiaaleista ja millä menetelmillä se oli rakennettu ja miten siellä elettiin ja asuttiin, minkälaisia tiloja ja huoneita oli ja kuka niissä asui? Miten erilaiset kotityöt (ruuan valmistus ja säilytys, pyykki, peseytyminen) oli järjestetty?

Pellavanviljely
- pellavan käsittely, työvaiheet ja siitä valmistetut tuotteet? Kts. http://www.virtuaali.info/opetusmaatilat/index.php?tila_id=1&ohjemappi&kategoria_id=288&kortti=1610

Pelto
- viljelykierto ja erikasvien viljely, mitä viljeltiin ja millä menetelmillä?

Puutarha
- minkälaisia olivat pihat ja puutarhat 1930-luvulla? Kotipuutarhasta saatavien tuotteiden merkitys ja käyttö?

Sikala
- minkälainen oli sikalarakennus 1930-luvulla, minkälaisista materiaaleista ja millä menetelmillä se oli rakennettu, miten eri eläinryhmiä pidettiin ja miten siellä työskenneltiin?

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020