Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävän kehityksen ohjelma
Hami/Hamk yhteistyön sekä -hengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)
Lähiruoka ja -rehut
Energia ja vesi
Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
Turvallisuus oppilaitoksessa (myös ekologinen kestävyys: kemikaalien ympäristöturvallisuus)
Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (vanha)
Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys (vanha)
Mustialan keke-ryhmä
Audiotinti

Valitse tietokortti vasemmalta Valitse tietokortti vasemmalta

 
Kestävän kehityksen arvot

 

Visio

Hämeen ammatti-instituutti on maamme johtava, osaavin ja monipuolisin luontoon ja uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden hyödyntämiseen pohjautuvan ammattitaidon kehittäjä ja ammatillinen kouluttaja. Kaikissa koulutusohjelmissa toiminnassa korostuvat käytännönläheisyys, kestävä kehitys sekä niitä tukevat ajanmukaiset oppimisympäristöt. Maatilatalouden koulutusta tarjoavassa Mustialassa toimintaa ohjaavat sekä Hämeen ammatti-instituutin arvot, että yksikön omia erityispiirteitä korostavat arvot.

Mustialan arvot

Mustiala on käytännönläheinen suunnannäyttäjä, joka pyrkii turvalliseen ja puhtaaseen toimintaympäristöön, jossa ihmiset ja eläimet voivat hyvin. Toiminta on ulospäin suuntautunutta ja avointa. Niin opetuksessa kuin koulun arjen töissä näkyy ammatillinen osaaminen ja henkilökohtainen kiinnostus alaan. Tasa-arvoisessa yhteisössä kunnioitetaan toisia ihmisiä ja pidetään yllä yhteishenkeä.

Mustialassa ymmärretään toimintojen laaja-alaiset vaikutukset ja mahdollisuudet vaikuttaa niihin kestävän kehityksen eri osa-alueilla. Jokapäiväisissä käytännöissä otetaan huomioon ekologinen kestävyys mm. pyrkimällä materiaalivirtojen tehokkuuteen ja energian säästöön, sekä käyttämällä kotimaisia uusiutuvia energialähteitä. Arvokas kulttuuri- ja maatalousmaisema sekä perinteet koetaan yhteiseksi omaisuudeksi ja niitä vaalitaan. Mustialan kestävän kehityksen ohjelma 2016 - 2017 (pdf-tiedosto)
 • Energia ja vesi
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Turvallisuus oppilaitoksessa
 • Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
 • Lähiruoka ja lähirehut
 • Hami/Hamk yhteishengen parantaminen (tasa-arvoinen campus)

Mustialan kestävän kehityksen ohjelma 2014 - 2015 (pdf-tiedosto)
 • Energia ja vesi
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Turvallisuus oppilaitoksessa
 • Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
 • Lähiruoka ja lähirehut
Mustialan Kestävän kehityksen ohjelma 2012 - 2013: (pdf-tiedosto)
 • Jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys
 • Energia ja vesi
 • Koulurakennuksen ja pihaympäristön hoito ja ylläpito
 • Turvallisuus oppilaitoksessa
 • Opiskelijahuolto ja oppimisen tuki
 • Kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet
Lisätietoja oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista

Mustialan keke -esitys

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021