Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Kirjoittajan esittelyKirjoittajan esittely

Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2012:
Heinäkuu
Huhtikuu
Maaliskuu
Helmikuu
Tammikuu


 Viisi viimeisintä merkintää:

30.7.2012
Ympäristölupa haussa
Projekti on edennyt vaiheeseen, että ympäristöluvan hakemus on jätetty ja siihen liittyvät asiakirjat on toimitettu kesäkuun lopulla Etelä-Suomen aluehallintovirastoon eli AVIin.

Linkki AVIn sivulle, jossa yleisesti ympäristöluvasta sekä listaus vireillä olevista hankkeista ja myönnetyt luvat.  Sivustolta on linkit myös ymparisto.fi -palveluun, josta löytyy lupakäsittelyn vaiheet kaaviona ja lupaan liityvä lainsäädäntö ja lomakkeet.

Laitetoimittajien kanssa on käyty keskusteluja kesän aikana.

Navetan asemapiirros

27.4.2012
Navetan suunnittelu etenee

Pari viikkoa sitten pidettiin navetan suunnittelupalaveri, jossa Tapani Kivinen oli paikalla ja käytiin läpi luonnoksia.

Ensimmäinen havainto oli, että vaikka viimeksi väitin, että kokoluokaksi tulee 70 lehmää, niin tosiasiallisesti eläimiä tullee enemmän. Jos robottilla olevan lypsyryhmän koko on noin 70 lehmää, lypsyasemaryhmässä on 10-15 lehmää ja umpilehmiä on noin 20 kappaletta ollaan hyvin lähellä 100 lehmää!

Nyt näyttää siltä, että lypsyrobotti ja -asema on täysin mahdollista sijoittaa samaan rakennukseen. Luokkatila tulee todennäköisesti "toiseen kerrokseen" jolloin sieltä on hyvät näkymät navetan puolelle.

Luonnosta korjaillaan vielä jonkin verran, tulevan navetan ja tarvittavien rehu- ja lantavarastojen sijoittelua tarkennetaan vielä maastossa ja sen jälkeen tarvittava lupaprosessi laitetaan käyntiin.


Kestävä kehitys Mustialan käytännön nautaopetuksessa. Sundell Virva 2012

Uusien pihatoiden rakentamiskustannukset sekä niiden väliset erot ja syyt
. Niilahti Antti 2012.

Juuri valmistuneita opinnäytetöitä, joihin kannattaa tutustua.
12.4.2012
Ideoita kesältä 2011
Kesäkuussa 2011 on HAMKin eri alojen henkilöstö ideoinut navettaan liittyviä asioita. Tulokset koostanut Anne Laakso, HAMK
Bisnes
Elämys
Energia
Lehmät
Rakentaminen
Tekniikka
Tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta
Tuotteet
28.3.2012
Kokoluokka noin 70 lehmää

Nyt se on päätetty!
Suunnittelua jatketaan yhden robotin kokoluokan vaihtoehdosta, jossa nuorkarjan kasvatus ainakin osittain tapahtuu opetusmaatilalla.
Tätä vaihtoehtoa tukivat 
 • taloustarkastelun tulos
 • pienemmät riskit
 • mahdollisuus monipuolisempaan peltoviljelyyn
 • rakentamiseen varatun budjetin riittävyys
Taloustarkastelua tehtiin huomioimalla navetan käytöstä tulevat tuotot ja kustannukset.
Tuottoihin laskettiin
 • maidosta saatavat tulot (myyntitulot ja tuki)
 • eläinten myynnit (eloon ja teuraat)
 • lypsylehmäpalkkio
 • peltotuet rehuntuotantoalan osalta
Kustannuksiin laskettiin
 • henkilöstökulut (navetta ja rehuntuotanto)
 • aineet ja tarvikkeet (navetta ja rehuntuotanto)
 • ostetut palvelut (navetta ja rehuntuotanto)
Laskelmassa käytetyt lähtötiedot perustuivat opetusmaatilan toteutuneisiin talouslukuihin aikaisemmilta vuosilta. Nurmien satotasona käytettiin 6500 – 7000 ry/ha ja viljalla 4000 kg/ha. Yhden robotin vaihtoehdossa rehuntuotantoon tarvittaisiin noin 85 ha ( nurmi 55 ha + vilja 30 ha) ja kahden robotin vaihtoehdossa noin 150 ha ( nurmi 90 ha ja vilja 60 ha).

Maidon hintana käytettiin 41 snt/l, peltotuet 739 e/ha ja lypsylehmätuki 150 e/lehmä. Yhden robotin vaihtoehto laskettiin noin 650 000 l/vuosi maitomäärälle ja kahden robotin vaihtoehto 1,1 milj. l/vuosi.

blogiteksti Riitta Lehtinen23.2.2012
2 kommenttia kommentoi

Navetan toiminnallisuuden pohdintaa

Navetan eri toimintoja pohdittiin 14.2 kahden luonnoksen äärellä. Luonnoksista toisessa oli 1 ja toisessa 2 robottia. Todettiin, että yksityiskohtiin menevää pohdintaa on järkevä  ruveta tekemään sen jälkeen, kun kokoluokka on päätetty. Seuraavassa listassa esille nostettuja asioita kokoluokasta riippumatta:
 • henkilökunnalle omat sosiaalitilat erilleen opiskelijoiden tiloista
 • opetustilaan kulku niin ettei jouduta menemään eläintilan kautta
 • ns. puhtaiden tilojen sijainti tärkeää myös siivouksen kannalta, koska siivoojat puhdistavat nämä tilat
 • jaloittelutarhan sijoittaminen ja eläinten pääsy sinne
 • erilisen käsittelyalueen tarve eläntilan yhteydessä, jossa olisi käsittelyhäkki, hoitotarvikkeet ja toinen tietokone
 • vasikka-osaston riittävä koko ja sairas- ja poikimakarsinoiden riittävä määrä
 • viimeiset viikot ennen poikimista lehmät olkipohjalla ja pikkuvasikoilla olkea kuivikkeena
 • kaikin tavoin sujuva liikenne navetan sisällä; eläinten siirroissa kuljetusmatkat mahdollisimman lyhyitä, rehujen, kuivikkeiden ja lannan siirrot tarkoituksenmukaisilla koneilla (koneiden pääsy ovien leveys ja sijainti+ käytävien leveys)
 • maidon suoramyyntiin varautuminen
Heikki M. toi palaveriin terveiset kasvintuotannon opettajien ja peltoviljelyn palaverista, jossa kannatettiin yhden robotin vaihtoehtoa. Perusteena esim. rehuntuotantoon liittyvien riskien merkittävä lisääntyminen kahden robotin kokoluokassa. Kokoluokan pohdintaa jatketaan talouslaskelmien valmistuttua. Palaverissa paikalla Simo P, Heikki M, Katariina M ja Riitta L

blogiteksti Riitta Lehtinen

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020