Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
 
Prosessikaaviossa esitellään tuotantorakennuksen rakennuttamista pääpiirteissään. Prosessikaavio on tehty osana opinnäytetyötä Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kaavion tietojen lähteenä on käytetty muun muassa Työtehoseuran Viljelijä rakennuttaa -Internetsivustoa (www.tts.fi/rakentaminen). 
Tekijät Jenni Mäki ja Susanna Markula
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019