Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Koneet
Heinänteko
Kasvinsuojelu
Lannoitus
Muokkaus ja kylvö
Sadonkorjuu
Säilörehunteko
Heinänteko
Heinänteko tapahtuu yleensä kesä-heinäkuun vaihteessa kun luvataan pitkää poutajaksoa. Sääolojen ollessa hyvät, nurmi niitetään ja jätetään kuivumaan. Kuivumisen edistämiseksi niitettyä nurmea pöyhitään. Heinää kuivatetaan kunnes sen kosteusprosentti on n. 12-18%, varastointitavasta riippuen.

Kun heinä on tarpeeksi kuivaa paalattavaksi, ajetaan se viimeisen pöyhinnän yhteydessä karholle, josta se saadaan kätevästi paalattua. Heinä voidaan varastoida latoon myös irrallisena.

Katso heinän prosessikaavio täältä


Heinän niitto voidaan tehdä esimerkiksi lautasniittokoneella tai lieriöniittokoneella.
Lautasniittokone: Lautasniittokone sopii hyvin voimaperäisesti kasvatettujen, lyhyeen sänkeen niitettävien, tiheiden ja jopa lakoisten säilörehujen niittoon. 

 


 
 
Lieriöniittokone:
Lieriöniittokone sopii hyvin myös epätasaisempien nurmilohkojen niittoon, sekä korsiintuneiden kasvustojen niittoon kuivaa heinää ja kokoviljasäilörehua tehtäessä. 


Kelapöyhin:
Pöyhimellä niitetty heinä saadaan ilmavammaksi, jolloin se kuivaa nopeammin pellolla. Kääntämällä sivuläpät, saadaan kelapöyhimellä ajettua kuivanut kasvusto karholle, josta se saadaan kätevästi paalattua.

Pyöröpaalain:
Heinä, säilörehu, esikuivattu säilörehu ja olki soveltuvat hyvin varastoitaviksi paaleissa. Paalattaessa kasvustoa noukin kerää sen karholta paalaimeen ja paali alkaa muodostua paalikammiossa. Kiinteäkammioisen paalaimen painemittari kertoo, koska paalattu kasvusto on aiheuttanut kammioon tarpeeksi painetta ja paali on valmis.
 
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019