Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Eettinen eläintenhoito
Lemmikin ensiapu
Eettinen eläintenhoito
Eläinten eettisen hoidon kokonaisuus sisältää materiaalia tuotantoeläinten eettisen hoidon opetuksessa käytettäväksi. Kokonaisuus pitää sisällään tietokortteja tuotantoeläinten hyvästä hoidosta, eri eläinlajien lajinmukaisesta hoidosta, tila‑ ja asiantuntijahaastetteluista sekä videoista. Materiaalin on kerännyt ja koostanut Riitta Alasalmi osana yamk-opinnäytetyötään Ammattietiikan opettaminen verkossa - Tuotantoeläinten eettisen hoidon verkkomateriaali Virtuaalikylässä. Opinnäytetyön kirjallinen osa.
Tutustu verkkomateriaaliin
TÄSTÄ

Materiaali on suunnattu toisen asteen koulutukseen, mutta muokkautuu myös muuhun käyttöön. Eläinten eettisen hoidon kokonaisuus on tarkoitettu laajennettavaksi ja täydennettäväksi jatkuvasti käyttäjien toimesta.


Mikäli haluat tuottaa lisämateriaalia kokonaisuuteen,
ota yhteyttä Virtuaalikylän ylläpitoon.


 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019