Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista

Taulukko 1 Tarkastelukoulukunnat
(mukaeltu Cunningham ja Lischeron, 1991. Kallio 2002, 40)

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019