Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista
Kuviossa olen pyrkinyt havainnollistamaan osa-aluesoikioiden koolla niiden merkityksellisyyttä hevosalayrittäjän toimintaan: kookkaimmat osa-alueet ovat niitä, jotka minun mielestäni ovat tärkeimpiä tämän alan toimijoiden strategiatyössä.

Strategiatyön osa-alueet (mukaeltu Hakanen 2004)

Liiketoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta, ja näistä jo yrittäjyyttä harkitsevan hevosyrittäjän tulisi haalia itselleen mahdollisimman kattavasti tietoa, jotta hän voi muodostaa oman strategiansa. Näitä ovat asiakkaat (markkinat), kilpailu (toimiala) ja yritys (osaaminen).Liiketoiminnan strateginen kolmio (mukaeltu Hakanen 2004)

Kolmas osa-alue liiketoiminnan strategisessa kolmiossa on yritys itse: yrityksen tiedot, taidot ja yhteistyösuhteet.
Mitä yrityksessä tehdään hyvin?
Millaisia vahvuuksia ja heikkouksia yrityksellä on?
Mistä yrityksen kustannukset muodostuvat?
Mistä asioista yrityksen kannattavuus riippuu?
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019