Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista


Tarkistuslista yrittäjyyttä harkitsevalle
 • Mikä on ensisijainen motiivini yrittäjäksi ryhtymiselle?
 • Mikä on ammattiosaamiseni taso?
 • Tunnenko oman persoonani riittävän hyvin?
 • Onko minulla sekä henkisiä että fyysisiä edellytyksiä toimia hevosalayrittäjänä?
 • Tunnenko alakohtaiset erityispiirteet ja mahdolliset haasteet riittävän hyvin?
 • Tunnenko alaa säätelevät lait, entä verotuksen?
 • Tiedänkö mistä saan apua, jos en tiedä?
 • Millaiset ovat yritykseni taloudelliset edellytykset?
 • Kuinka rahoitan yritykseni?
 • Olenko laskenut, kuinka paljon yritykseni tulisi tuottaa jotta toiminta olisi kannattavaa?
 • Olenko hahmottanut todennäköisimmät yritystäni uhkaavat tekijät ja varautunut niihin?
 • Kuinka vältän tyypilliset uusien yritysten karikot?
 • Olenko laatinut yritykselleni strategian?
 • Miten yritykseni erottuu positiivisesti kilpailijoistaan?

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019