Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista

Kuva: Marika Hanninen


Pohdittavaksi yrittäjyyttä harkitsevalle

 • Millainen persoona olen?
 • Tunnistanko itsessäni tyypillisimpiä yrittäjän luonneominaisuuksia? Ovatko ne luonteenpiirteeni sellaisia, että myös minut tuntevat henkilöt kuvailisivat minua samoilla termeillä?
 • Pystynkö nimeämään kolme tärkeintä tekijää, jotka motivoivat minua yrittäjyyteen?
 • Onko minulla realistinen käsitys työelämästä ja yrittäjyydestä hevosalalla?
 • Olenko harkinnut yrittäjyyttä perusteellisesti ja useista eri näkökulmista?
 • Olenko juuri nyt sellaisessa elämäntilanteessa, että yrittäjyys on minulle paras vaihtoehto?
 • Tunnenko toimialani?
 • Onko minulla sellaista ammattitaitoa että pystyn tuottamaan yrityksessäni tuotetta tai palvelua, josta asiakas on valmis maksamaan?
 • Olenko valmis kohtaamaan laajan kirjon erilaisia asiakaspersoonia ja tarjoamaan heille sellaista palvelua jota he etsivät?
 • Onko minulla taloudellisia edellytyksiä hevosalalle?
 • Onko yritykselleni edellytyksiä?
 • Onko sille tarvetta, entä mihin se kannattaa sijoittaa?
 • Miksi yrittäjyys, miksei alan harrastaminen?
 • Olenko analysoinut mahdollisimman laajasti tekijät, jotka voivat kaa-taa yritykseni tai vaikeuttaa etenemistäni?
 • Olenko ollut pohdinnoissani realistinen?
 • Mitä teen jos epäonnistun?
 • Olenko laskenut yritysideani kannattavuuden?
 • Ovatko laskelmat todenmukaiset?
 • Onko niitä katsonut myös joku minua kokeneempi?
 • Saavutanko yrittäjänä riittävän tulotason?
 • Onko kannattavuuden eteen tehtävä työmäärä inhimillinen?
 • Miellänkö itseni johtajaksi?
 • Minkälainen johtaja olen, millä keinoilla aion johtaa yritystäni?
 • Olenko laatinut yritykselleni strategian ja sanallistanut sen?
 • Onko minulla visio?
 • Kuinka toteutan sen?
 • Ajattelenko luovasti, rohkeasti ja ennakkoluulottomasti?
 • Onko minul-la kunnianhimoisia tavoitteita?
 • Kuinka aion erottua kilpailijoistani?
 • Tarjoanko jotain täysin uutta vai erikoistanko perustuotettani siten, että siitä voidaan muodostaa brändi?
 • Tukeeko aiempi kokemukseni, osaamiseni ja alan tuntemukseni sitä, että pystyn toimimaan alalla kilpailusta huolimatta?
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019