Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista
Lyytisen ja Pihan (2004) kokoamissa yrittäjähaastatteluissa yrittäjyyden hyviksi puoliksi nousevat vapauden lisäksi myös nämä asiat:
  • työn monipuolisuus ja vaihtelevuus
  • saa jotain konkreettista ja näkyvää aikaiseksi
  • kokemus elämän mielekkyydestä
  • asiakkaan auttaminen, tunne omasta tarpeellisuudesta
  • parhaimmillaan syy nousta aamulla ylös, on jotain omaa.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019