Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista
Lyytinen ja Piha (2004) ovat koonneet eri aloilla menestyneiden yritysten johtohahmoilta heidän mielestään yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia. Näitä olivat mm.
  • maalaisjärki ja hullun rohkeus (Rami Aarikka, Laitilan Wirvoitus-juomatehdas)
  • riskinottokyky ja -halu, kyky nopeisiin päätöksiin, halu saada asiat paremmiksi, luovuus, usko omaan asiaansa (Marko Parkkinen, Mainos-toimisto Bob Helsinki)
  • Aktiivinen, utelias, eteenpäinpyrkivä luonne, tietynlainen hulluus, riskinottokyky, aito kiinnostus siihen mitä tekee ja halu kehittyä ja kehittää toimintaa jatkuvasti (Terhi Kotkansalo, ServiSole Oy)
  • Pitkäjänteisyys, hurtti rohkeus, taito rakentaa verkostoa (Hannu Kois-tinen, Koistinen Kantele Oy)
  • Tärkeintä on se, että tekee asioita, joista innostuu aamulla, kun lähtee liikkeelle (Jali Wahlsten, Wahlsten Limited)

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019