Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Yrittäjyys
Minustako yrittäjä?
Yrittäjyyskoulukunnat
Yrittäjän tärkeimpiä ominaisuuksia
Päätöksenteko
Hyvät puolet
Pohdittavaa
Kompastuskivet
Strategia
Tarkistuslista

 
  Kuva: Marika Hanninen


Tiivistelmä:

Työn tarkoitus on etsiä oikeita kysymyksiä hevosyrittäjyyttä harkitsevalle henkilölle yrittäjyyspäätöksen tueksi. Työssä haarukoidaan esiin yrittäjän persoonallisuustekijöitä, esitellään yrittäjyyttä yleisellä tasolla sekä hevosyrittäjyyttä ja sen erityispiirteitä yksityiskohtaisemmin. Liiketoiminnallisia edellytyksiä sivutaan lyhyesti.

Olen toiminut itse itseni toimeksiantajana, sillä voimakkain kimmoke työn tekemiselle on ollut selvittää itselleni, mitä minun tulee osata ottaa huomioon ennen kuin teen päätöksen siitä, ryhdynkö yrittäjäksi vai hylkäänkö ajatuksen. Työ toimii apuvälineenä myös muille hevosyrittäjyyttä harkitseville.

Työn tutkimusmenetelmänä on käytetty perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Aineistona on yrittäjyydestä yleisesti kirjoitettu kirjallisuus sekä alakohtaiset materiaalit. Kohtalainen rooli on ollut myös omalla näkemykselläni ja tiedoillani hevosalasta.

Johtopäätöksistä merkittävin on väittämä siitä, että hevosalalla yrittäjän tulisi pyrkiä olemaan liiketoiminnan johtaja ja suunnittelemaan ja rakentamaan alusta saakka yrityksensä siten, että sillä olisi taloudelliset edellytykset menestyä. Tällä tavoin toimimalla uskon, että alalla vallitseva harmaa talous voitaisiin vähitellen nujertaa ja alalle luotaisiin terveisiin kilpailuetuihin nojaava kilpailuasetelma.

Lopullista yrittäjyyspäätöstä ei voi tehdä kukaan muu kuin yrittäjä itse. Sen sijaan taustamateriaalia ja apuvälineitä on tuskin koskaan liikaa.
 

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019