Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa
Jatkaja pyörittää tilaa
 1. Luopuja toimii tukena, mutta varsinaiset päätökset tekee jatkaja
  • luopuja on renki, tekee suurten linjojen mukaan, jotka jatkaja päättää
 2. Taloudellisen vastuun opiskelu
 3. Yksityiselämän ja tilanpidon yhteensovittaminen
  • vaikutukset jatkajan perheeseen, jatkaja aina kiinni tilassa
  • luopujan pelko hänen elämäntyönsä tuhoamisesta
  • luopuja ei mahdollisesti pääse irti tilanpidosta ja tämän tuomat ongelmat valtataistelun muodossa
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019