Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa
Vaihdoksen päättäminen
 1. Tehdään lopullinen kauppakirja, jolla omaisuus vaihtaa omistajaa
  • Jos mietitty luonnoskauppakirjassa vaihtoehtoa ilman aloitustukea, toiminta sen mukaan
  • jos mietitty luonnoskauppakirjassa vaihtoehtoa aloitustuen kanssa, niin toiminta sen mukaan
  • ostajalle, muujälle ja julkiselle kaupanvahvistajalle oma kappale
  • "poistetaan vain paperista sana luonnos"
 2. Kauppakirja liitteeksi
  • Mahdollisen korkotukilainan nostohakemukseen (lomakenumero 2330)
  • Melalle oma, jotta luopujalle aletaan maksaan luopumistukea, jos ennakkopäätös sen on myöntänyt
  • Lainhuudatukseen
  • Tilan tukien siirtoon
  • Lahjanilmoittamiseen verottajalle
 3. Jatkaja hakee Y-tunnuksen
  • voi hakea etukäteen
Omaisuus jatkajan nimiin
 1. mahdollinen eläinpidon rekisteröinti-ilmoitus 30 päivän kuluessa muutoksesta
  • hevosilla 14 päivän aikana omistajanmuutosilmoitus
 2. kiinteistöille lainhuudatus puolen vuoden kuluessa
 3. rekisteröidylle ajoneuvoille omistajan vaihdosilmoitus 7 päivän kuluessa
 4. keskeneräisten ympäristö-, LFA-, sopimusten siirto 10 työpäivän kuluessa hallinnan/omistajuuden siirrosta
  • Lomakkeet 156 ja 160
  • kunnan maataloustoimistoon normaalien
  • Ely- keskukseen erityistukien osalta
 5. tilatukioikeudet jatkajan hallintaan tai omistukseen kauppakirjan mukaan, tukilomake 103A ja 103B (omistuksen tai hallinnan siirto)
  • mahdollisista vuokramaista vuokrasopimukset liitteiksi
  • kauppakirja tai vuokrasopimus liitteeksi
 6. maitokiintiön muutos lomakkeella 530196 ELY –keskukseen
Sidosryhmille asian kertominen
 1. Tavarantoimittajille tilan tiedot jatkajan mukaan
 2. Omiin toimituksiin tietojen muuttaminen
 3. Maatalouden jäsenyhdistyksille kertominen
 4. Tämä vie aikaa
  • Valmisteluja hyvä tehdä ennen lopullista vaihdosta

Omaisuuden vakuuttaminen
 1. Pakollinen liikennevakuutus ajoneuvoille
  • Sadonkorjuukoneiden osalta vastaa valtionkonttori
  • ei hinattaville laitteille eikä traktorin peräkärryille
 2. oma pakollinen Myel vakuutus
 3. mahdollisten työntekijöiden vakuuttaminen
 4. muun omaisuuden vakuuttaminen oman halun ja rahapussin mukaan
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019