Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa
Itse tuki
 1. Normaalissa 17 000 maataloudesta
  • aloitustukea 35 000 €
  • korkotukilainan korkotuki 35 000 euroa vähennettynä varainsiirtoverovapauden arvo
  • korkotukilainaa 80 %:n kustannuksista tai 150 000 euroa
 2. Alennetussa 10 000 € maataloudesta ja 5 000 muusta
  • aloitustukea 5 000 €
  • korkotukilainan korkotuki 20 000 euroa vähennettynä varainsiirtoverovapauden arvo
  • korkotukilainaa 80 %:n kustannuksista tai 150 000 euroa

Tilan vaatimuksena edellä mainitut ehdot
 1. maatalouden yritystuloksi katsotaan samat kuin luopumistuessa
  • Tulot metsätaloudesta ja esim. koneurakoinnista muuta yrittäjätuloa
 2. Yritystulo lasketaan vähentämällä maatalouden tuotoista
  • muuttuvat ja kiinteät kulut
  • Poistot vähennys nykyarvosta
   • rakennuksilla 5 %
   • koneet ja kalusto vähintään 12 %
   • salaojat 3%
  • velkojen korot
 3. Jos useita hakijoita, yrittäjätulovaatimus kerrotaan hakijoiden määrällä
  • Avio- tai avoparin ollessa hakija ei tulonkerrontaa
 4. Viljelijä alle 40-vuotias
  • vähintään 20opintoviikon/ 30 opintopisteen koulutus ja kolmen vuoden työkokemus tai
  • vähintään toisen asteen luonnonvara-alan koulutus
 5. Yhtiöissä oltava määräysvalta alle 40-vuotiailla viljelijöillä, jos tukea haetaan
 6. Viljely katsotaan aloitetuksi, jos hallinnassa 10 000 euron yrittäjätuloon oikeuttava tilakokonaisuus
  • hallintaehto ei täyty jakamattomissa kuolinpesissä


Tuen hakeminen
 1. Lomakenumero 2319
  • Voi hakea viimeistään 10 kuukauden kuluttua tilanpidon aloittamisesta
  • suositellaan haettavan aina mahdollisesti etukäteen
 2. Liitteiksi
  • Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
  • Luonnoskauppakirja tai tilan vuokrasopimus
  • Jatkajan koulutodistukset ja tilanpidon kannalta merkitykselliset työtodistukset
  • jatkajan ja luopujan veropäätökset
  • 2ja 2C verolomakkeet tilalta
  • pankin luottolupaus, jos hakee korkotukea
  • mahdolliset peltojen vuokrasopimukset
  • jatkajan mahdollisten muiden elinkeinotulojen verotuslomakkeet
  • luopujalta mahdollisesti siirtyvät tuettujen lainojen siirtoa varten muuhun luottolaitokseen lomake 514, jokaisesta lainasta oma lomake
  • mahdollinen velkaluettelo, lomakenumero 500
  • mahdolliset vuoden kuluessa tukipäätöksestä hankittavan irtaimiston tarjouspyynnöt tai muu selvitys irtaimistosta
  • yhtiömuotoisen tai osuuskunnan hakiessa lisäksi liitettävä
   • tuloslaskelma ja tase
   • selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
   • yhtiön kaupparekisteriotteen ja yhteisön säännöt
 3. Pankki tarvitsee omat kopiot näistä
 4. Päätöksen saaminen kestää 2 kuukautta, pahimmillaan jopa 8
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019