Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
 1. Luopumistukea voi hakea, jos luopuja on 56-63-vuotias
  • lähisukulaiselle ja poroista luopuessa 56 vuoden ikäraja, muuten 60 vuotta
  • Uinuvalla, nuorempi puoliso tai leski saa 5 vuotta nuorempanaluopuja
  • viimeiset 10 vuotta viljelijänä ja Myel -vakuutettuna viimeiset 5 vuotta
  • haettava ennen lopullista kauppaa
 2. normaalin eläkeiän saavuttanut luopuja hakee vanhuuseläkettä

Luopumistuen tilan vaatimukset
 1. Edellä mainittu yrittäjätulo seuraavista
  • peltoviljely
  • karjankasvatus
  • turkistarhaus ja muu eläinten pito
  • kasvihuonetuotanto
  • vihannesviljely
  • marjan- tai hedelmänviljely sekä muu puutarhaviljely
  • kalaviljely
  • mehiläistalous
  • porotalous
 2. Jatkaja alle 40-vuotias
  • vähintään 20opintoviikon/ 30 opintopisteen koulutus ja kolmen vuoden työkokemus tai
  • vähintään toisen asteen luonnonvara-alan koulutus
 3. ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset
  • toteutuu käytännössä, jos maksetaan tilatukea
 4. Jos tila yhteisomistuksessa, kaikkien ei tarvitse luopua, mutta luopujan osuuden oltava vähintään 25 000 € yrittäjätulon verran ja koko tilan yrittäjätulo vähintään 50 000 €
  • Aviopari lasketaan yhdeksi henkilöksi tässä yrittäjätulovaatimuksessa

Luopumistuen hakeminen
 1. Jatkajalta sitoumus viljellä koko luopumistuen maksamisen ajan, kuitenkin vähintään 5 vuotta
  • Sitoutumislomake erilainen, jos jatkaja yhtiömuotoinen
 2. Liitteiksi
  • Luonnonkauppakirja tai tilanvuokrasopimus
  • Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
  • Todistus jatkajan koulutuksesta/ ammattitaidosta
  • Jatkajan viljelysitoumus
  • Maataloustukilomakkeet 101A, 102A, 102
  • Bselvitys omistusoikeudesta ja mahdollinen perukirja
  • Jatkajan ja luopujan verotuspäätös
  • Tilan viimeiset 2 ja 2C lomakkeet, jos henkilö
  • Yhtiömuotoisilta 6a, 6b tai 6c sekä tulos- ja taselaskelmat
  • Yhtiöistä toimitettava lisäksi omistajatiedot, kaupparekisteriote, osake-, osakasluettelo sekä yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus.
 3. Päätöksen saaminen kestää 2 kuukautta, pahimmillaan jopa 8
  • Päätös on voimassa vuoden.
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019