Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa
Luonnoskauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
  1. Selvitetään, mitä omasuutta jatkajalle siirtyy ja millä hinnalla
    • voi jakaa eri omaisuusosille, mutta verottajan oma jako toimii verojen pohjana
    • verottaja laskee poistopohjat ensimmäiselle vuodelle (ainakin minulle)
    • jos useita luopujia, mahdollisuus jakaa kauppahinta eri luopujien kesken epätasaisesti
  2. Mahdollisuus hakea maksullinen verottajan ennakkopäätös lahjaverosta, päätös voimassa puoli vuotta
  3. Luonnonkauppakirja vaaditaan luopumistuen liitteeksi
  4. Lisäksi ELY -keskukselle voi käyttää luonnonkauppakirjaa tai sitten kauppakirjaa, sama koskee pankkia, jos hakee korkotukilainaa.Ostajalle ja myyjälle omat kappale
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019