Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
 1. Lomakenumero 430, maksuvalmiussuunnitelma vapaalla pohjalla
  • Miten jatkajan hallinnoima tilakokonaisuus täyttää nuoren viljelijän aloitustuen ja luopumistuen vaatimat elinkelpoisuudet
  • vuokramaissa vähintään 10 vuoden vuokra-aika, jotta ala mukaan elinkelpoisuuteen
  • jos tila vuokrataan kokonaan, vähintään 10 vuoden vuokrasopimus
  • jatkajan suunnitelmat kehittää tilaa
 2. kauppahinnan vaikutus tilan kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen
 3. Jos jatkaja ei pysty maksamaan kauppahintaa tai ei halua maksaa, niin sukupolvenvaihdoksen keskeytyminen / peruutus
 4. Molemmat vaaditaan liitteeksi luopumistukihakemukseen, nuoren viljelijän aloitustukihakemukseen ja pankillekin oma kappale, jos lainaa anoo
 5. Jos hakee tukea tähän, laatijan oltava ELY -keskuksen hyväksymä
  •  lomakenumero 433

Elinkelpoisuusvaatimus
 1. Nuoren viljelijän aloitustuessa
  • alennettuun tukeen vähintään 10 000 euron yrittäjätulo maataloudesta ja muusta yritystoiminnasta lisää , jotta yhteensä saa vähintään 15 000 euron yrittäjätulo
  • normaaliin 17 000 yrittäjätulo maataloudesta
  • Voimassa per hakija tai hakija avio- tai avopari
 2. Luopumistuessa
  • Tilan vaatimuksena vuosittain 10 000 euron yrittäjätulo ja 3400 vuosittaiset poistot
  • Aviopari on yksi hakija
 3. Molemmissa 3 vuotta aikaa kasvattaa, jos ei heti täyty
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019