Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa

Maatilan sukupolvenvaihdos

Yrityksen on jossain vaiheessa synnyttävä. Mitä pienempi yritys, sitä enemmän yrityskuva muodostuu omistajan mukaan. Maatilan ollessa kyseessä voidaan syntymistä pitää lähinnä sukupolvenvaihdoksena, sillä lähes kaikki maatalousmaa on jo jonkun maatalouskäytössä. Vaihdoksen on sanottu olevat 90 prosenttisesti henkistä, jonka voin oman sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen opinnäytetyön aikana todeta. Tilalla tehtävät työt eivät ole muuttuneen juuri mitenkään, oma suhtautumien on muuttunut vastuun myötä enemmän kokonaisuutta miettiväksi. Henkinen muutos ei käy nopeasti, sillä itse ajattelen omaa tilaani vielä neljän kuukauden omistajuuden jälkeen vanhempieni kotitilana. Toisaalta onhan tämä suhteessa 25,5 vuoden ikääni nähden aika pienen ajan ollut omani, kun taas jo naapurit tuntuvat todenneet vaihdoksen tapahtuneen. Vaihdoksen ajankohtaa pystyy edellisen polven kuolemaan asti vetkuttelemaan, mutta pakolla tehty on huono vaihtoehto.

 

Opinnäytetyöllä pyritään hakemaan vastausta kysymyksiin ”Miltä sukupolvenvaihdosprosessi näyttää aloittavan yrittäjän silmin?” ja “Miten alkava maatalousyrittäjä kokee jonkun investointiprosessin?”. Näihin kysymyksiin on opinnäytetyön lopussa keskitytty tekemällä kyselytutkimus sukupolvenvaihdoksen hiljattain tehneille tiloille. Aluksi on esitelty itse vaihdosta kirjallisuutta muutamien maatalouden sukupolvenvaihdos oppaiden avulla, lakitekstien tai itse vaihdokseen liittyvien eri lomakkeiden ja hakemuksien avulla.
Vaihdos koostuu varsinkin yhteiskunnan tukea hakiessa hakemusten täytöstä ja päätöksen odottamisesta.
Hetkittäin on siis kiire ja taas saa odottaa.

Jatkaja voi olla tiedossa vuosikymmentä ennen kuin itse sukupolvenvaihdokseen ryhdytään.
Kun itse vaihdos on päätetty tehdä, menee vaihdoksen tekemisessä pari kolme kuukautta, henkinen puoli
vie oman aikansa.


Oma vaihdokseni on saanut alkunsa lapsuuden unelmasta, ehkä ensimmäistä kertaa miettinyt asiaa 10-vuotiaana.
Parikymppisenä hain ammattikorkeakouluun luonnonvara-alallle, lukion ja armejan käytyäni, opintojen loppusuoralla siirryin sitten itse isännäksi. Jos lapsuuden höpinäni on joku ottanut tosaan, on jatkajan etsimisestä kauppakirjan nimen allekirjoittamiseen kulunut 15 vuotta, vaikkakin 14 vuotta ja 10 kuukautta on ollut sukupolvenvaihdoksen suhteen vain omaa oppivelvollisuuden suorittamista, armeijan suorittamista, koulutuksen läpikäymistä ja elämänkokemuksen suorittamista.


Tehnyt Juha Toivonen
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019