Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Sukupolvenvaihdos
Maatilan sukupolvenvaihdos
Jatkajan etsiminen
Elinkeinosuunnitelma ja maksuvalmiussuunnitelma
Luonnonkauppakirja tai luonnosvuokrasopimus
Luopujan luopumistuen tai vanhuuseläkkeen hakeminen
Nuoren viljelijän aloitustuki
Vaihdoksen päättäminen
Jatkaja pyörittää tilaa

Valitse tietokortti vasemmalta Valitse tietokortti vasemmaltaSukupolvenvaihdos-tietokortit sisältävät poimintoja Juha Toivosen opinnäytetyöstä Investointiprosessit alkavan yrittäjän näkökulmasta: Case SPV. Opinnäytetyö valmistui vuonna 2011 ja löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201105137799
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2019