Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Työskentely maatalousalalla, 15 osp
 

Tähän kategoriaan ei ole liitetty tietokortteja Tähän kategoriaan ei ole liitetty tietokortteja

Sivusto on alkuvaiheessa, joten virheitä varmasti löytyy. Jos löydät virheitä tai kykenet antamaan kehittämisvinkkejä, niin niitä voi laittaa osoitteeseen ville.ketomäki@sedu.fi

Tämä on kaikille pakollinen tutkinnon osa, niin maatalousalan kuin maatalousteknologian osaamisalaa opiskeleville. Tutkinnon osa suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä.
Tavoitteena on varmistaa kaikille opiskelijoille yhtälaiset perustiedot ja -taidot maataloudesta.


Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa
 • käyttää traktoria maataloustöissä
  • kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti)
 • tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä
 • tehdä metsän uudistustöitä
 • käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja
 • tehdä pienimuotoisia rakennustöitä
 • huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työkykyä
 • käyttää työtehväänsä kuuluvia suojaimia

Opiskelumateriaalia eri aihealueisiin


Traktorin turvallinen käyttäminen


Eläinten päivittäinen hoito

Rakennustöiden tekeminen

Kasvintuotannon perusteet

Metsänhoidon perusteet

Orientoivat opinnot

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020