Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Navetta
Navetan sijaintikartta
Eteisen roskis
Rehuvaraston roskis
Asemalypsy
Robottilypsy
Vasikoiden hoito

Valitse tietokortti vasemmalta Valitse tietokortti vasemmalta

Yleistä navetasta

 

Koulutilan navetta on pihattonavetta, jossa lehmät ovat vapaana. Lehmä kytketään kiinni parteen vain silloin, kun sitä ollaan esimerkiksi lääkitsemässä tai keinosiementämässä. 

 

Koulutilan navetalla on noin 40 lypsylehmää. Tavoitteena on, että jokainen lehmä saa kerran vuodessa vasikan. Sonnivasikat lähtevät koulutilalta muualle kasvamaan ternivasikkana eli viimeistään 39 päivän iässä. Pääosa lehmävasikoista kasvatetaan hiehoiksi (eli myöhemmin niistä tulee lyspylehmiä).

 

Vasikat vieroitetaan omalta emältänsä välittömästi poikimisen jälkeen. Kun emä on nuollut vasikan, kannetaan vasikka yksilökarsinaan. Kahden viikon ikäisinä vasikat siirretään yksilökarsinoista ryhmäkarsinoihin, joissa ne viettävät seuraavat 6 viikkoa.

Siementäminen tapahtuu noin 15 kk iässä --> ensimmäinen poikiminen hiehoilla on siis noin 2 vuoden iässä.


Koulutilalta noudettavalle maidolle ja teuraseläimille on osoitettu molemmille omat erilliset kulkuväylänsä eri puolille tuotantorakennusta.

 

Vasikoiden nimeäminen:

Jokainen vasikka saa oman nimen. Nimi alkaa vuosittain tietyllä kirjaimella. Vuonna 2014 nimet alkavat L-kirjaimella.

  

Rodut:

Koulutilan navetassa on 4 eri rotua. Holstein (mustavalkoinen rotu) on maailman yleisin lypsykarjarotu. Ayrshire (ruskeavalkoinen) on Suomen yleisin lypsykarjarotu. Lisäksi löytyy muutamia länsisuomenkarjan lehmiä sekä pohjoissuomenkarjan lehmiä eli lapinlehmiä, jotka ovat omia kotimaisia rotujamme.

Kuvassa erirotuisia vasikoita. Vasemmalta oikealle: Holstein, ayrshire ja länsisuomenkarja. 
 

Korvamerkit:

Jokaisella lehmällä on korvamerkissä syntymätunnus sekä karjakohtainen numero. Koulutilan navetassa on käytössä kahta erilaista korvamerkkiä. Vasikoille kiinnitetään viimeistään 20 pv:n iässä molempiin korviin joko perinteiset korvamerkit tai E-merkit (jossa tunnistetiedot mikrosirussa).


 
 

Keskituotos:

Tällä hetkellä koulutilan lypsykarjan keskituotos on 8200 litraa / vuosi.

Päivittäin lehmä lypsää siis noin 30 litraa.

 
Video lypsyasemalta:


 

Maitohuone:

Lypsyasemalta ja lypsyrobotilta saatava maito ohjataan maitohuoneessa olevaan tilasäiliöön, jossa maito säilytetään alle +4 asteen lämpötilassa. Maitohuone on muusta tuotantotilasta erotettu hygieninen tila. Meijeriosuuskunnan maitoauto käy noutamassa maidon joka toinen päivä ja kuljettaa sen Valion tuotantolaitokseen.

 

Maidon laatua kontrolloidaan erilaisin näyttein lypsytyön eri vaiheissa.


Muuta:

Koulutilan lehmien keskipoikimakerta on noin 2,4 eli lehmät lähtevät pois noin 4 vuotiaana. Tällä hetkellä karjan vanhin lehmä on poikinut 6 kertaa eli se on noin 8-vuotias.

 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020