Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 
Kestävä kehitys
KEKE-ohjelma
Lajittelu konehallilla

Valitse tietokortti vasemmalta Valitse tietokortti vasemmaltaKEKE KOULUN ARJESSA


Kestävä kehitys koostuu ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta. Ne näkyvät koulun arjessa monin eri tavoin. Vastuu ympäristöstä on kestävän kehityksen kivijalka. Keke ei ole vain jätteiden lajittelua, vaan siihen liittyvät monet koulun kehittämiskohteet ja painopistealueet.

www.koulujaymparisto.fi/
 

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2020