Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2016:
Joulukuu

Vuosi 2015:
Lokakuu
Syyskuu
Elokuu
Toukokuu

Vuosi 2014:
Syyskuu
Heinäkuu
Toukokuu
Huhtikuu

Kaikki merkinnät

 Merkinnät, elokuu 2015:

7.8.2015
Muokkauskokeen yhteenvetoa kesältä
Syyslukukauden alkaessa täällä Ilmajoella on hyvä kerrata kesän tapahtumat ja kuulumiset muokkaustutkimuksen osalta. Edellisessä päivityksessä agendana oli lannanlevitys ja perusmuokkaustoimenpiteet, joten loppukevään ja kesän viljelytoimenpiteet on hyvä tuoda julki.

Kevään kelit lupailivat aivan toisenlaista kesää, mitä kesä sitten loppujen lopuksi tuli olemaan. Muokkauslohkot olivat ennen kylvömuokkausta aistinvaraisesti tunnusteltuna lämpimät, eikä maata saanut muovailtua nyrkkiin puristettaessa. Kuitenkin jokaisella lohkolla oli kosteus säilynyt hyvin, joten liiasta maan kuivumisesta ei ollut pelkoa.
    Kultivoitu ja lautasmuokattu lohko näyttivät hyvin samankaltaisilta, eikä kynnettykään lohko juurikaan eronnut näistä. Kynnetyllä lohkolla oli kuitenkin lohkon pinta hieman kosteamman oloista kuin kultivoidulla ja lautasmuokatulla lohkolla. Syynä saattoi olla myös pieni "notko", joka kynnetyllä lohkolla oli.


             Kultivoitu                                Lautasmuokattu                           KynnettyLautasmuokatun lohkon pintaa


Kylvömuokkaus

Joustopiikkiäestys suoritettiin kaikille kolmelle tutkimuslohkolle 22.5. Ilma oli poutainen ja lämmin. Äestystraktorina toimi viime vuodesta poiketen koulun portaaton N142 Valtra ja äkeenä toimi koulun vanha Potila, jolla lohkot äestettiin myös edelliselläkin kerralla. Äkeen työleveys oli 5 m. Kaikki lohkot pyrittiin äestämään kahteen kertaan vaikka kylvökoneena oli raskastekoinen Junkkarin superseed, jolle kertaäestyskin tiukan paikan tullen riittäisi.


Kesäjakson konetytöt äestyspuuhissa

Kylvö

Kylvölle ei päästykään heti kylvömuokkausta seuraavana päivänä vaan toiminnan luonteeksi tämän vuoden peltotöille tuli hyvin pian "piskon välissä" toimiminen. Lohkot olivat kylvövalmiudessa 25.5, jolloin oppilaitoksemme 6620 Jontikka ja superseedi (3m) aloittivat kylvön. Lohkoille kylvettävä viljalaji pysyi ja pysyy seuraavatkin kaksi vuotta ohralla, mutta poikkeuksena edelliseen vuoteen Iron ohran tilalle lohkoille kylvettiin lajikkeeksi Mitja. Mitjaa kylvettiin 260kg/ha.
    Kaikenkaikkiaan oppilaitoksellamme on tänä vuonna kylvössä ohraa 18hehtaaria ja kaikki on kaksitahoista lajiketta, joko Ironia tai Mitjaa. Kaksitahoisten lajikkeiden käyttöön on päädytty siksi, että korrenlujuus ja taudinkesto on yleensä parempia kuin monitahoisilla lajikkeilla. Lisäksi hehtolitrapaino on kaksitahoisilla suurempi kuin monitahoisilla lajikkeilla.


Kylvöyhdistelmä


Lannoitus

Tutkimuslohkot saivat ensimmäisen lannoituksen perusmuokkausta edeltävänä karjanlantana, jota ajettiin 14 tonnia hehtaarille. Karjanlanta oli kuivalantamuodossa, joka levitettiin Bergmannin täsmälevitinvaunulla. Toinen lannoitus ei tapahtunutkaan kylvön yhteydessä vaan lannoitus ajettiin pintaan koulun Rauchin pinlevittimellä. Lannoite oli Yaran NK2 ja sitä levitettiin 200kg/ha. Syy, miksi lannoitus ei tapahtunut kylvön yhteydessä oli, että kylvölannoittimesta oli koelohkojen kylvöä aloitettaessa katkennut lannoiteakseli ja, koska kylvö suoritettiin sateen kanssa kilpaa, päätettiin lannoitus suorittaa myöhemmin pintalevityksenä. Pintalevitykseen päästiin loppujen lopuksi 23.6.


Kasvinsuojelu

Viime vuoden tapaan tutkimuslohkojen kasvinsuojelussa panostetaan vain rikkakasvien torjunnassa. Rikkojen ruiskutus tapahtui 5.7. ja lohkoille ajettiin Expressiä 20g/ha kiinnitteen kera. Lohkoilla rikoista esiintyi jauhosavikkaa, ohdaketta, pillikettä ja rypsiä, jota lohkolla on ennen ohraa viljelty. Perinteisistä rikoista eniten esiintyi pillikettä.

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021