Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Blogit

 
Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2016:
Joulukuu

Vuosi 2015:
Lokakuu
Syyskuu
Elokuu
Toukokuu

Vuosi 2014:
Syyskuu
Heinäkuu
Toukokuu
Huhtikuu

Kaikki merkinnät

 Merkinnät, toukokuu 2015:

18.5.2015
Paluu pellolle; operaatio muokkauskoe
Tavoitteet

Vihdoin ja viimein pääsimme Sedu Ilmajoentien tutkimuspellollemme aloittamaan muokkauskokeen toista vuotta. Tavoitteet kokeen osalta ovat samankaltaiset kuin edellisenäkin vuonna eli tarkoitus on kerätä ja saada tutkimusaineistoa sekä opetusmateriaalia kolmesta eri muokkausmenetelmästä; kynnöstä, lautasmuokkauksesta ja kultivoinnista.
     Vaikka muokkauskokeessamme tutkitaankin kolmea eri muokkausmenetelmää, niin se oleellisin menetelmä tässä tutkimuksessamme on kultivointi, jota sitten vertaamme kyntöön ja lautasmuokkaukseen. Syitä kultivoinnin pääpainotukseen tässä tutkimuksessamme on useita, mutta yhtenä asiana voidaan mainita se, että kultivoinnista ja sen sopivuudesta sekä mahdollisista hyödyistä oppilaitoksemme pelloilla ja peltojemme kaltaisille maalajeille on liian vähän puolueetonta ja todenperäistä tietoa.
     Tieto, jota meillä on käytettävissä perustuu liialti muiden kokemuksiin ja luuloihin eli karkeasti sanottuna "puskaradioon", eikä tutkittuun tietoon. Tämän edellä mainitun asian takia monesti luullaan asioita ja saatamme mielikuvissamme kehittää näkemyksen, että kyseinen menetelmä olisikin ylivertainen tai edullinen, paremmin satoa tuottava, tiivistämistä vähentävä tai lieroja nostava menetelmä kuin esim. lautasmuokkaus. Nykyaikaisen viljelijän on osattava itse tai ainakin tiedettävä, kuinka peltonsa viljellä. Viljelijän ei pitkässä juoksussa kannata tehdä niin kuin muut tekevät vaan tehdä niin kuin on oikein. Tilanteen mukaan.


Lannanlevitys

Koska täällä Ilmajoentiellä tiedonhaluista ja uutteraa porukkaa (opiskelijoita) piisaa, niin "H-hetki" lannanlevityksen aloittamiseen oli 11.5.  Lantaa levitettiin myös 12.5. Kuivalanta levitettiin Bergmannin tarkkuuslevittimellä ja vetokoneena toimi Valtran N142 direct. Kuivalannan tarkuuslevittämisessä oleellista on, että lanta levitetään pellolle jonkin verran päällekkäin, jotta levitystasaisuus pellolla olisi mahdollisimman tasainen.


Muokkaustoimenpiteet


Muokkaus koelohkoille tehtiin 12.5. Muokkaukset tehtiin edellisvuoden tapaan samoilla muokkauskoneilla. Työsyvyyttä hieman muutettiin syvempään lautasmuokkauksessa ja kultivoinnissa viime vuodesta, koska vuosi sitten koepelto oli jo syksyllä muokattu kauttaaltaan lautasmuokkaimella, jolloin ei ollut tarvetta muokata ns. normaaliin sänkimuokkaussyvyyteen.

Kyntö

Kyntö tapahtui Agroluxin kolme siipisillä paluuauroilla ja vetokoneena oli Valtran N92. Kyntö tapahtui n.18cm syvyyteen.  Kyntöjälkeä

Kyntö onnistui kokonaisuudessaan hyvin ja ensi kertalaisilta todella hyvin. Muutamassa kohdissa aura nousi aavistuksen liikaa etupäästä ja välillä takapäästä, jolloin kaikki viilut eivät ole ihan tasakorkuisia. Kuitenkaan tällä asialla ei niinkään ole muokkaustutkimuksessamme vaikutusta.

Kultivointi

Kultivointi tapahtui Lemkenin 3 metrisellä kultivaattorilla, jossa terinä olivat jälleen siipiterät. Vetotraktori oli Jontikan 6620. John Deereä kuljettanut parivaljakko säätivät kultivaattorin ja tekivät testiajon ennen muokkauslohkolle saapumista.Muokkaus "hifistelijät" saattavat nyt ihmetellä, että miksemme vertaile esim. hanhenjalka terää tai vastaavasti kapeampaa mallia tuon siipi- mallin ohella, mutta syy on hyvin yksinkertainen ja se on, että Lemkenin siipimallin terä nostaa, kääntää ja pyörittää maata hyvin tehokkaasti. Tämän lisäksi tila, tutkimuskapasiteetti, aika ja resurssit eivät riitä useamman terämallin vertailuun. Lisäksi haluamme suorittaa muokkaustyöt mahdollisimman samankaltaisilla koneilla ja varusteilla jokaisena tutkimusvuotenamme, jotta koneet ja varusteet eivät liikaa vaikuttaisi kokeista saataviin tuloksiin. Tämän vuoksi jätämme terämallien tutkimisen  seuraavaan tutkimusprojektiin.


"Muhevaa multaa" vaikkakin ei mustaa sanoisi Aarno Kasvi

Kultivointi onnistui myös kokonaisuudessaan hyvin. Kuitenkin aina on pieni mahdollisuus olemassa, että tekevälle sattuu ja niin myös sattui kultivoijillekin. Liekö kuljettajat olleet niin tohkeissaan ja työntouhussa, että unohtivat kääntää kultivaattorin sivulle kääntyvät reunalautaset testiajostaan huolimatta. Kuitenkaan tällä pikku unohduksella ei ollut vaikutusta muokkaussyvyyteen, joka pysyi 13-15 cm syvyydessä.
Reunalautanen kuljetusasennossa


Kultivaattorin työjälkeäTyösyvyyden hahmottaminen vedon alusta


Lautasmuokkaus

Viimeisenä muokkaustoimenpiteenä oli lautasmuokkaus. Amazonen 3 metriä leveää lautasmuokkaria veti samainen Jontikka, joka veti kultivaattoriakin. Työnopeus yritettiin tässäkin muokkaustapahtumassa, kuten kultivoinnissa saada mahdollisimman lähelle 15km/h. Tosin ottaen huomioon olosuhteet, traktorin vetotehon ja muokkauskoneen massan sekä vetovastuksen ei tuohon nopeustavoitteeseen aivan päästy. Lautasmuokkauksen työsyvyys oli noin 10-12 cm. 

Lautasmuokkaimen työjälkeä

 
Pintaan ilmestynyt liero


Yhteenveto

Perusmuokkaustoimenpiteet onnistuivat hyvin ja kaikki kolme muokkaustapahtumaa saatiin toteutettua yhden päivän aikana. Etenkin, kun kultivaattori piti hakea muualta, niin se katkaisee muokkaustyön tekoa. Lisäksi koneiden pesu ja vienti varastopaikoille on jonkin verran työllistävää oppilaitosolosuhteissa, niin pitää olla tyytyväinen päivän aikaansaannoksiin. Oppilaitoksemme ei omista kultivaattoria, joten lainasimme sen Harjunmäen maamiesseuralta.
     Muokkausjäljistä pitänee sen verran mainita, että lautasmuokkauksen jäljiltä oli havaittavissa useita lieroja pellon pinnalla, joten lautasmuokattu pelto ei ainakaan tässä vaiheessa ole tiivistynyt. Tosin tämän pellon tiiviyden vertailun voi tehdä relevantisti vasta sitten, kun on lohkojen tiiviys mitattu. Kuitenkin tästä on hyvä jatkaa kylvöihin.

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021