Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt

 

Kemikaalit, polttoaineet ja öljyt

1.Tunnetaanko maatilalla erilaisten kemikaalien ja poltto- aineiden ympäristöhaitat?
Kyllä
2.Ovatko tilan polttoaine- ja öljysäiliöt kunnossa?
Kyllä
3.Ovatko kemikaalisäiliöt ja niihin liittyvät putket ja laitteistot kunnossa?
Kyllä
4.Onko kemikaalien ja polttoaineiden säilytys hoidettu asianmukaisesti?
Kyllä
5.Ovatko ympäristölle vaarallisten ja syttyvien aineiden varastoinnille asetetut enimmäismäärät tiedossa ja noudatetaanko niitä?
Kyllä
6.Ovatko kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet olemassa ja saatavilla?
Kyllä
7.Ovatko erilaiset kemikaalien ja polttoaineiden keräysastiat merkitty asianmukaisesti?
Kyllä
8.Ovatko kemikaaleja käsittelevät henkilöt tietoisia kemikaalien oikeasta käsittelystä ja mahdollisista ympäristövaikutuksista?
Kyllä
9.Noudatetaanko tilalla kemikaalien käyttö- ja käsittelyohjeita?
Kyllä
10.Käsitelläänkö käytöstä poistetut kemikaalit asianmukaisesti?
Kyllä
11.Suoritetaanko koneiden huolto ja peseminen paikassa, jossa öljyjen pääsy maaperään on estetty?
Kyllä
12.Onko torjunta-aineiden käsittelijällä siihen tarvittava koulutus?
Kyllä
13.Noudatetaanko torjunta-aineiden käytössä ohjeiden mukaisia ainemääriä?
Kyllä
14.Onko tilalla selvitetty, löytyykö käytetyille kemikaaleille korvaavia, ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, esim ympäristömerkittyjä kemikaaleja?
Ei

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Inhimillinen erehdys kemikaaleja käytettäessä

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021