Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Työturvallisuus

Opetusmaatilan työturvallisuus-arviointi (sisäinen, syksy 2010, tekijät: JUHA LANDIN, Markku Lampinen ja Seija Haka)

 

Toiminnan suunnittelu

1.Onko työn ja vastuun jakautuminen tilalla työskentelevien kesken selkeä ja sopiva?
Osittain
2.Pyritkö hankkimaan aktiivisesti tietoa tilan toimintaan vaikuttavista tulevista muutoksista?
Kyllä
3.Pyritäänkö kiireisimmät työjaksot tai hankalimmat työtehtävät suunnittelemaan etukäteen?
Kyllä
4.Pyritäänkö koneiden ja järjestelmien häiriöt ehkäisemään ennakolta, niin että keskeytykset ja seisokit eivät aiheuta ylimääräistä työtä ja stressiä?
Kyllä
5.Pyritäänkö omaa työtä kehittämään niin, että se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista?
Kyllä
6.Onko hankittu ammatillista koulutusta?
Kyllä
7.Ovatko tapaturma- ja henkivakuutukset kunnossa?
Kyllä
8.Vastaako työ tavoitteita ja odotuksia?
Kyllä
9.Saako työsuorituksista ja tilan toiminnasta palautetta ja arvostetaanko työtä ja tuloksia?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021