Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Työturvallisuus

Opetusmaatilan työturvallisuus-arviointi (sisäinen, syksy 2010, tekijät: JUHA LANDIN, Markku Lampinen ja Seija Haka)

 

Sähkö ja sähkölaitteet

1.Onko käytössä vain ehjiä ja sähköturvallisuusmääräykset täyttäviä sähkölaitteita?
Kyllä
2.Ovatko sähkölaitteet ja –kaapelit kunnossa ja ehjiä?
Kyllä
3.Onko huolehdittu sähkömoottoreiden riittävästä jäähdytyksestä (riittävä ilmansaanti, puhtaus ja etäisyys rakenteista)?
Kyllä
4.Käytetäänkö sähköasennuksiin ja sähkölaitteistojen huolto- ja korjaustöihin vain päteviä sähköurakoitsijoita?
Kyllä
5.Onko sähkölaitteiden sähköpistoke irrotettu pistorasiasta huollon ajan ja kun laite ei ole käytössä?
Kyllä
6.Onko huolehdittu siitä, että työkoneiden ajoreiteillä ei ole matalalla olevia sähköjohtoja?
Kyllä
7.Tarkistetaanko maanalaisten sähkökaapeleiden sijainti ennen kaivausten tekemistä?
Kyllä
8.Onko varmistuttu siitä, että kaikki tilalla työskentelevät osaavat toimia oikein sähkötapaturman sattuessa?
Osittain

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021