Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Työturvallisuus

Opetusmaatilan työturvallisuus-arviointi (sisäinen, syksy 2010, tekijät: JUHA LANDIN, Markku Lampinen ja Seija Haka)

 

Pölyt ja homeet

1.Onko tuotantotilojen ilma aistinvaraisesti arvioituna raikas?
Kyllä
2.Onko ilman epäpuhtauksia mitattu?
Kyllä
3.Käytetäänkö tilalla vain kuivaa, hyvälaatuista ja homeetonta rehuviljaa, heinää, olkea tai turvetta?
Kyllä
4.Onko tarkistettu, että rakennuksissa ei ole kosteustai homevaurioita?
Osittain
5.Onko viljan ja jauhojen käsittelyyn toteutettu toimenpiteitä pölyn leviämisen estämiseksi?
Kyllä
6.Pyritäänkö välttämään eläinpölyn leviämistä lisääviä työvaiheita, esimerkiksi lehmien harjaamista?
Osittain
7.Onko erityisen pölyisissä työtiloissa hyvä yleisilmanvaihto ja riittävä pölyn kohdepoisto?
Osittain
8.Siivotaanko pölyiset tilat riittävän usein?
Kyllä
9.Käytetäänkö pölyhaittojen torjuntaan asianmukaisia ja oikean suojausluokan hengityksensuojaimia?
Kyllä
10.Käytetäänkö erityisen pölyisissä peltotöissä umpinaisella ohjaamolla varustettuja työkoneita?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021