Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Työturvallisuus

Opetusmaatilan työturvallisuus-arviointi (sisäinen, syksy 2010, tekijät: JUHA LANDIN, Markku Lampinen ja Seija Haka)

 

Kemikaalit

1.Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet kaikkien kemikaalia käyttävien henkilöiden saatavilla kaikista haitallisista tai vaarallisista aineista?
Osittain
2.Tarkistetaanko kemikaalien turvallisuustiedot säännöllisesti, esim. aina käyttökauden alussa?
Kyllä
3.Onko kaikilla kemikaaleja käyttävillä henkilöillä käytössään asianmukaiset henkilönsuojaimet?
Kyllä
4.Onko kemikaalien varastointiin asianmukainen tila (lukittu, ilmastoitu, erillään elintarvikkeista ja palovaarallisista aineista ja lasten ulottumattomissa)?
Kyllä
5.Onko kemikaalien varastointiin tai annosteluun käytetyt astiat merkitty asianmukaisesti?
Kyllä
6.Onko kemikaalien käyttöpaikalla ensiapuvälineet ja puhdasta vettä?
Kyllä
7.Onko selvitetty ja yhteisesti sovittu toimenpiteet vaarallisen kemikaalin aiheuttaman tapaturman varalta?
Kyllä
8.Onko käytössä asianmukaiset toimintatavat käyttämättä jääneiden kemikaalien hävittämiseen?
Kyllä
9.Ovatko kaikki torjunta-aineita käsittelevät saaneet kasvinsuojelukoulutuksen (joka 5. vuosi)?
Kyllä
10.Käytetäänkö torjunta-aineiden sekoitus-, täyttö- ja puhdistusvaiheissa asianmukaisia suojaimia?
Kyllä
11.Onko torjunta-aineiden käsittelypaikalla saatavilla puhdasta vettä roiskeiden huuhtelemista varten?
Kyllä
12.Käytetäänkö torjunta-aineiden leivittämiseen pellolle umpinaisella ohjaamolla varustettua traktoria?
Kyllä
13.Onko pesu- ja desinfiointiaineiden oikea annostus ja turvallisuustiedot tarkistettu säännöllisesti ja erityisesti uuden aineen käyttöönoton yhteydessä?
Kyllä
14.Vältetäänkö pesu- ja puhdistusaineiden joutumista paljaalle iholle käsiin, limakalvoille tai silmiin?
Kyllä
15.Käytetäänkö kasvojensuojainta ja hengityksensuojainta, kun esimerkiksi tuotantotiloja desinfioidaan painepesurilla?
Kyllä
16.Vältetäänkö lietelantasäiliöön menoa ja yksintyöskentelyä lietelannan käsittelyssä?
Kyllä
17.Huolehditaanko riittävästä ilmanvaihdosta ja asianmukaisten suojainten käytöstä lietelannan käsittelyn yhteydessä?
Kyllä
18.Onko eläinsuojan ja lietelantasäiliön välillä hajulukko?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021