Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Työturvallisuus

Opetusmaatilan työturvallisuus-arviointi (sisäinen, syksy 2010, tekijät: JUHA LANDIN, Markku Lampinen ja Seija Haka)

 

Kulkureitit ja työtilat

1.Onko työtilojen siisteys ja järjestys kunnossa?
Kyllä
2.Ovatko kulkutiet avoimia, esteettömiä ja riittävän leveitä?
Osittain
3.Ovatko työtilojen ja kulkureittien lattiat tasaiset ja pinnaltaan riittävän karkeat?
Osittain
Lisätietoa vastauksesta
4.Onko lattioiden ja pihan liukkaudentorjunnasta huolehdittu?
Osittain
5.Käytetäänkö työssä tukevia ja hyvin pitäviä jalkineita?
Kyllä
6.Onko kulkureittien ja työtilojen valaistus sopiva?
Kyllä
7.Ovatko tuotantotilojen turvamerkinnät kunnossa (poistumisteiden, sammuttimien, sähköpääkeskuksen yms. merkinnät)?
Kyllä
8.Onko korkealla sijaitsevat työtasot, parvet tms. suojattu asianmukaisesti kaiteella?
Osittain
Lisätietoa vastauksesta
9.Ovatko portaat ja tikkaat tukevarakenteiset ja onko ne tukevasti kiinnitetty ja varustettu kaiteella?
Kyllä
10.Onko lattiassa olevat aukot suojattu luukulla tai kaiteella?
Kyllä
11.Onko toistuviin huolto- ja kunnossapitotöihin käytettävissä asianmukaiset telineet tai työtasot?
Kyllä
12.Onko lasten pääsy putoamisvaarallisiin paikkoihin estetty?
Osittain
13.Varastoidaanko ja kuljetetaanko rehu, rehusäkit ja - jättipaalit sekä lannoitesäkit niin, että niiden kaatuminen tai putoaminen ihmisten päälle on estetty?
Kyllä
14.Onko viljasiilot katettu niin, että henkilöt eivät pääse putoamaan niihin?
Kyllä
15.Ovatko kaivojen, lietesäiliöiden ja muiden maanalaisten tilojen kannet riittävän tukevat ja ehjät?
Kyllä
16.Onko avoimet lietesäiliöt varustettu 1,5 m korkealla aidalla, josta 40 cm päässä on traktorin ajosuoja?
Kyllä
17.Suojataanko tilalla tehtävät kaivannot selkeästi kaiteella ja estetään ulkopuolisten pääsy kaivannon läheisyyteen?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021