Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Hyvinvoiva hevonen

13.2.2012

 

Materiaalit, ilmanvaihto, melu, valaistus

1.Onko hevosilla kuulo- ja näköyhteys ympärillä tapahtuvaan toimintaan ja mahdollisuus sosiaalisen kanssakäymiseen?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
2.Ovatko kulkutiet riittävän avaria ja hevoselle turvallisia?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
3.Onko jokaisella hevosella käytössään kuivitettu ja kuiva makuualue?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
4.Sopivatko tallin tai pihaton seinät ja lattiat rakenteiltaan ja materiaaleiltaan hevosille?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
5.Onko karsinoiden tai pilttuiden välissä seinä, joka estää hevosia vahingoittamasta toisiaan?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
6.Onko lattia turvallinen, ei luistava?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
7.Onko tallin tai pihaton ilmanvaihto järjestetty niin, etteivät kaasut, pöly, veto tai kosteus vaaranna hevosten terveyttä?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
8.Täyttyykö tallissanne määräys, jonka mukaan eläimen pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa, häiritsevää melua (yli 65 dB)?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
9.Onko tallissanne hevoselle sopiva valaistus, joka riittää myös tallin ja hevosten hoitamiseen?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
10.Onko tallinne lämpötila sopiva hevoselle?lainsäädännön vaatimus Taustatietoa
Kyllä
11.Onko tallin sisälämpötila vähintään + 5 °C ja enintään + 25 °C?lainsäädännön suositus
Kyllä
12.Onko eläinsuojan suhteellinen kosteus 50 -80 %?lainsäädännön suositus
Kyllä
13.Onko hevosille erillinen tila puhdistusta ja muuta hoitoa varten?lainsäädännön suositus
Kyllä
14.Onko tallilla tuuletettava ja tarvittaessa lämmitettävä tila hevosen varusteiden kuivaamiseen ja säilyttämiseen?lainsäädännön suositus
Kyllä
15.Sijaitsevatko ruokinta- ja juottoastiat ja telineet niin, että hevonen voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
16.Voivatko hevoset syödä ja juoda niin, että ruokailualustan korkeus on enintään 1/3 hevosen säkäkorkeudesta?yleinen suositus
Kyllä
17.Alittavatko eläinsuojan ilman haitalliset kaasut ja epäpuhtaudet seuraavat raja-arvot: ammoniakki 10 ppm, hiilidioksidi 3000 ppm, rikkivety 0,5 ppm, orgaaninen pöly 10 mg/m3lainsäädännön suositus
Kyllä

 

lainsäädännön vaatimus
lainsäädännön suositus
yleinen suositus

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021