Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Hyvinvoiva hevonen

13.2.2012

 

Hevosen tilantarve

1.Onko hevosten tilan sisäkorkeus vähintään säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5 ja kuitenkin vähintään 2,2 m?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
2.Onko tila riittävän korkea (vrt. kaava edellä) myös pihaton makuuhallissa kuivikepatjan ollessa korkeimmillaan?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
3.Onko ikkunoiden pinta-ala vähintään 1/20 eläinsuojan lattian pinta-alasta?lainsäädännön suositus
Kyllä
4.Onko tallin oviaukko vähintään 1,5 m leveä?lainsäädännön suositus
Kyllä
5.Onko tallin oviaukko vähintään 2,2 m korkea?lainsäädännön suositus
Kyllä
6.Onko karsinan oviaukko vähintään 1,2 m leveä?lainsäädännön suositus
Kyllä
7.Onko karsinan oviaukko vähintään 2,2 m korkea?lainsäädännön suositus
Kyllä
8.Onko tallin hevostilan sisäkorkeus vähintään 3m?yleinen suositus
Kyllä
9.Onko hevosten asuintilassa ilmatilaa vähintään 45 m3 hevosta kohden?yleinen suositus
Kyllä
10.Täyttääkö jokaisen hevosen karsina vähintään eläinsuojelumääräysten minimitilavaatimukset? (Taulukko A)lainsäädännön vaatimus Taustatietoa
Kyllä
11.Täyttääkö jokaisen hevosen karsina vähintään eläinsuojelumääräysten suositusten tilavaatimukset? (Taulukko A)lainsäädännön suositus Taustatietoa
Kyllä
12.Onko varsomiskarsinassa tilaa vähintään eläinsuojelumääräysten suositusten mukaisesti? (Taulukko D)lainsäädännön suositus Taustatietoa
Kyllä
13.Onko hevosenne karsinoiden pinta-ala vähintään kansainvälisen suosituksen mukainen (säkäkorkeus x 2)2 ? (Taulukko E)yleinen suositus Taustatietoa
Kyllä
14.Onko hevosenne varsomiskarsinan pinta-ala vähintään kansainvälisen suosituksen mukainen (säkäkorkeus x 2,5)2 ? (Taulukko E)yleinen suositus Taustatietoa
Kyllä
15.Onko karsinan lyhimmän sivun pituus vähintään 1,5 x säkäkorkeus?yleinen suositus
Kyllä
16.Onko pilttuun leveys vähintään hevosen säkäkorkeus lisättynä 10 cm:llä ja pituus vähintään hevosen pituus lisättynä 25 cm:llä?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
17.Onko vierekkäisten pilttuiden väliseinän kiinteän osan korkeus vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 0,9?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
18.Onko niin, että tallillanne ei pidetä hevosia pilttuissa?lainsäädännön suositus
Kyllä
19.Jos pidätte hevosia ryhmäkarsinassa, täyttyvätkö eläinsuojelumääräysten vähimmäistilavaatimukset? (Taulukko B)lainsäädännön vaatimus Taustatietoa
Kyllä
20.Onko ryhmäkarsinassa tilaa hevosta kohden vähintään kuten on esitetty yksittäiskarsinan pinta-alan osalta? (Taulukko A)lainsäädännön suositus Taustatietoa
Kyllä
21.Onko ryhmäkarsinassa tilaa hevosta kohden vähintään muiden suositusten mukaisesti? (Taulukko E)yleinen suositus Taustatietoa
Kyllä
22.Onko pihaton makuuhallissa, jossa hevosia ei ruokita tilaa hevosta kohden vähintään eläinsuojelumääräysten mukaisesti? (Taulukko C)lainsäädännön vaatimus Taustatietoa
Kyllä
23.Onko pihaton makuuhallissa, jossa hevosia ruokitaan tilaa hevosta kohden vähintään ryhmäkarsinan tilavaatimusten mukaisesti? (Taulukko B)lainsäädännön vaatimus Taustatietoa
Kyllä
24.Onko pihaton makuuhallissa, jossa hevosia ruokitaan jokaista säkäkorkeudeltaan yli 170 cm olevaa hevosta kohden tilaa vähintään taulukon A mukaisesti?lainsäädännön suositus Taustatietoa
Kyllä
25.Onko pihaton makuuhallissa tilaa hevosta kohden vähintään taulukon E mukaisesti?yleinen suositus Taustatietoa
Kyllä
26.Jos hevosta pidetään kytkettynä, ovatko välineet sopivia ja turvallisia?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
27.Onko kytketyllä hevosella riittävästi liikkumavapautta?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
28.Pidetäänkö hevosta ulkona kytkettynä vain tilapäisesti ja lyhytaikaisesti?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
29.Valvotaanko kytkettynä olevaa hevosta jatkuvasti?lainsäädännön vaatimus
Kyllä
30.Onko lauman sosiaalisessa asemassa alempana olevilla hevosilla mahdollisuus väistää ylempiään?lainsäädännön vaatimus
Kyllä

 

lainsäädännön vaatimus
lainsäädännön suositus
yleinen suositus

 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021