Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ari M.

 

Muut ympäristöön liittyvät tekijät

1.Ovat maatilan ympäristöluvat voimassa ja ajan tasalla?
Kyllä
2.Onko uuden teknologian käyttöönoton, tuotannon laajentumisen tai muiden muutosten aiheuttamat päästöt ja vaikutukset ympäristöön arvioitu?
Osittain
3.Ovatko maatilalta tulevat päästöt olleet sellaisella tasolla, että niistä ei ole tullut valituksia?
Kyllä
4.Onko tilan toiminta sellaista, mihin on sitouduttu ympäristötukiehdoissa?
Kyllä
5.Tiedostetaanko tilalla ilmaston lämpiämisen haittavaiku tukset maatilan tuotannossa?
Osittain
6.Onko maatilalla pyritty parantamaan tilan ympäristöimagoa?
Kyllä
7.Onko pyritty huomioimaan hankinnoissa ja menetelmä uudistuksissa ympäristön kannalta parhaat saatavilla olevat menetelmät?
Osittain

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Imagon menetys

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:


 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021