Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ari M.

 

Maiseman muutos ja monimuotoisuuden väheneminen

1.Onko maatilan pihapiiri siisti ja viihtyisä?
Kyllä
2.Onko maatilan alueella sijaitsevaa arvokasta perinnemaisemaa tai luontokohdetta suojeltu?
Kyllä
3.Onko muita maiseman hoitoon liittyviä tehtäviä hoidettu asianmukaisesti?
Kyllä
4.Onko piennarkasvustoja hoidettu asianmukaisesti?
Kyllä
5.Onko maatilalta löydetty harvinaisia kasvi- tai eläinlajej ja otetaanko näiden olemassaolo huomioon maatilan toiminnassa?
Kyllä
6.Onko kasvi- tai eläinlajisto säilynyt monipuolisena maatilaympäristössä?
Kyllä
7.Onko kasvinsuojelussa huomioitu luonnon monimuotoisuutta koskevat suositukset?
Kyllä
8.Onko viljelykierto vaikuttanut positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen?
Kyllä
9.Onko tilusjärjestelyissä (tiluskaupat kiinteistöjen kesken) otettu huomioon maisemanäkökohdat?
Ei
10.Onko tilan muussa maankäytössä otettu huomioon luonnon monimuotoisuus tai maisema?
Kyllä
11.Onko maatilatuotannon ja alueen virkistyskäytön rinnakkaiselo sujunut ristiriidattomasti?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Pihapiiri rappeutuu

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:


 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021