Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ari M.

 

Raaka-aineiden kulutus ja käyttö

1.Seurataanko tilalla energian kulutusta ja onko energiaa säästäviä ratkaisuja käytössä?
Osittain
2.Seurataanko tilalla veden kulutusta ja pyritäänkö veden säästöön?
Osittain
3.Seurataanko muiden raaka-aineiden (rehut, kulutustarvikkeet) kulutusta?
Kyllä
4.Onko käytetty mahdollisuutta tehdä hankintoja suuremmissa erissä ja saavutettaisiinko tällä hyötyä esim. kuljetusten vähenemisenä?
Kyllä
5.Otetaanko hankinnoissa huomioon tuotteiden kestävyys ja ympäristöasiat mm. materiaalien kierrätettävyys, uusiutuvien raaka-aineiden käyttöönotto?
Osittain
6.Onko polttoaineiden kulutuksen vähentämistä selvitetty esim. logistiikan tai työtapojen parantamisella?
Osittain
7.Onko käytetty mahdollisuutta lisätä tilojen välistä yhteistyötä koneiden ja laitteiden hankinnassa ja käytössä?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Rahat loppuvat

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:


 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021