Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ari M.

 

Pellon käyttö ja lannoitus

1.Noudatetaanko tilalla ympäristötuen mukaisia lannoitteiden käyttömääriä?
Kyllä
2.Ovatko peltojen ravinne- ja satotasot pysyneet tasapainossa maatilan nykyisen omistajan aikana?
Kyllä
3.Onko tilan alueella mahdollisesti sijaitsevat arvokkaat biotyypit selvitetty ja huomioitu tuotannon suunnittelussa?
Kyllä
4.Onko läheisten vesistöjen tilaa seurattu ja otetaanko vesistöt huomioon viljelytoimenpiteissä?
Kyllä
5.Onko pelloilta ja laitumilta tulevia ravinnevalumia pyritty vähentämään esim. suojavyöhykkeet?
Kyllä
6.Otetaanko viljelyssä (lannoitus, viljelymenetelmä, lajikkeet) huomioon peltojen rakenne ja humuspitoisuus?
Kyllä
7.Käytetäänkö viljelykiertoa ylläpitämään maan tuottokykyä?
Kyllä
8.Onko viljelykierrossa huomioitu maan kasvipeitteisyys vaatimukset?
Kyllä
9.Levitetäänkö lanta pelloille siten, että se ei aiheuta kohtuutonta haittaa ympäristölle, esim. hajuhaittaa tai tiestön käytöstä aiheutuvaa haittaa?
Kyllä
10.Huomioidaanko lannan levityksessä pellolle mahdollinen hygieniariski (elintarvikkeet, kaivo- tai pintavedet)?
Kyllä
11.Onko selvitetty mahdollisuutta käyttää ympäristöystävällisemmin tuotettuja lannoitteita?
Ei

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Pohjaveden pilaantuminen

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:


 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021