Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ari M.

 

Jätteet

1.Onko tilalla selvitetty muodostuvien jätteiden määrä ja laatu? Taustatietoa
Osittain
2.Onko tilalla kiinnitetty huomiota jätteiden vähentämiseen? Taustatietoa
Kyllä
3.Hyödynnetäänkö muodostuvia jätteitä ja tuotannon sivutuotteita? Taustatietoa
Kyllä
4.Ovatko hyödyntämistavat jätteidenkäsittelyohjeiden ja - määräysten mukaisia? Taustatietoa
Kyllä
5.Lajitellaanko kierrätyskelpoinen jäte erikseen ja toimitetaan kierrätyspisteisiin? Taustatietoa
Kyllä
6.Onko raatojen säilytys ja käsittely hoidettu asianmukaisesti? Taustatietoa
Kyllä
7.Tunnistetaanko maatilalla muodostuvat ongelmajätteet? Taustatietoa
Kyllä
8.Käsitelläänkö ongelmajätteet asianmukaisesti ja pidetäänkö niistä kirjaa? Taustatietoa
Osittain
9.Koulutetaanko maatilalla työskentelevät henkilöt lajittelemaan ja käsittelemään jätteet oikein? Taustatietoa
Osittain
10.Noudatetaanko maatilalla valtakunnallisia ja kunnallisia maataloutta koskevia jätteenkäsittelyohjeita? Taustatietoa
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Öljyjätteiden pääsy maaperään, vesistöön

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:


 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021