Tila
Toiminnot
Raportointi
Ohjemappi
Analyysit
Valokuvat
Videot
Blogit
Karttaan

 

Ympäristöriskianalyysit

Ari M.

 

Jätevedet

1.Tunnetaanko tilalla muodostuvien jätevesien laatu ja niille soveltuvat käsittelymenetelmät?
Kyllä
2.Toimiiko asuinrakennusten jätevesien käsittely asianmukaisesti?
Osittain
3.Onko valumavesien pääsy lantaloista ja jaloittelutarhoista ympäristöön estetty?
Osittain
4.Toimivatko tuotantorakennusten ja -tilojen (karjasuoja, maitohuone, jatkojalostus) jätevesien käsittely asianmukaisesti?
Osittain
5.Onko muiden ravinnepitoisten vesien, esim. komposteista tulevien vesien tai puristenesteiden, pääsy ympäristöön estetty?
Kyllä
6.Onko maatilan viemäriverkosto kunnossa eikä siinä ole havaittu vuotoja tai tukkeutumia?
Kyllä
7.Ovatko saostuskaivot ja jätevesisäiliöt kunnossa, eikä vuotoja esiinny?
Kyllä
8.Tyhjennetäänkö jätevesisäiliöt säännöllisesti ja/tai tarkkaillaanko säiliöiden täyttymistä?
Kyllä
9.Pidetäänkö jätevedenkäsittelystä huoltopäiväkirjaa ja seurataanko käsittelyn toimivuutta säännöllisesti?
Ei
10.Onko totta, että maatilan ympäristössä ei ole merkkejä jätevesipäästöistä (ongelmia kaivoveden laadussa, hajua, väriä, vaahtoa yms. pintavesissä)?
Kyllä

 

 

Tärkein riski tästä osa-alueesta:

Jätevesien valuminen vesistöön

 

 

Riskin arviointi osa-alueesta:

 

 

Kommentit / ajatukset:


 

Takaisin

Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2021