Esittely
Lampola
Hyvinvointi
Ruokinta
Kerintä/villa/sorkat
Astutus, tiineys
Karitsointi
Sairas lammas
Luomu
 

Lampaan käyttäytyminen ja muisti

Kuivitus ja tuotanto-olosuhteiden seuranta

Lampaiden seuranta

Kuvikepohjan tyhjentäminen

Lampaan ympäristön havainnointi

Päivittäin tarkkailtavia tuotanto-olosuhteita ovat karsinoiden ja laitteiden seuranta, niiden toimintakunnon tarkistaminen sekä tarvittavien muutosten ja mahdollisten korjaustöiden tekeminen tilanteen niin vaatiessa. Karsinoiden ja laitumen osalta tulee päivittäin tarkistaa karsina/aita-rakenteiden kunto, aitojen kiinnitykset ja turvallisuus.
 
Riittävä kuivitus on tärkeää

Kuivikepohjaisessa lampolassa tulee päivittäin huomioida kuivituksen riittävyys. Kuivitusta tarvitaan yleisesti enemmän, jos lampaat syövät säilörehua, kun taas heinää syödessään lampaat vetävät sitä alleen. Heinää annettaessa voi kuivituksen tarpeen väli olla useampia päiviä, kosteaa säilörehua annettaessa kuivituksen tarve on usein päivittäinen.

Jos alusta kostuu runsaasti esimerkiksi juoma-astian rikkoutumisen vuoksi, on hyvä laittaa kosteutta vasten imevää kuiviketta, esimerkiksi turvetta ja päälle olkea. Olki on kuivikkeena yleisin, mutta lampailla voidaan käyttää myös sahanpurua, kutteria, turvetta tai ruokohelpiä. Hyvän kuivituksen voi selvittää menemällä polvilleen karsinaan. Mikäli polvet kastuvat, tulee kuivitusta lisätä.

                                                                     
 
Hyvällä kuivituksella on merkitystä. Bakteerit lisääntyvät hyvin kosteassa kuivikepohjassa. Tämä näkyy esimerkiksi utaretulehduksina ja niiden leviämisenä. Myös ilmankosteus nousee kuivituksen ollessa huonoa. Kun ilmankosteus on korkea, ilmassa olevat bakteerit ja virukset lisääntyvät enemmän ja altistaa eläimiä sairastumiselle. Hyvä kuivitus on erityisen tärkeää karitsointiaikana. Mikäli lammas ei löydä sopivaa makuupaikkaa, vaikuttaa se negatiivisesti myös ruoansulatukseen.