Esittely
Lampola
Hyvinvointi
Ruokinta
Kerintš/villa/sorkat
Astutus, tiineys
Karitsointi
Sairas lammas
Luomu
 

Oppimateriaali

Lammasrodut

Tuotantostrategiat

Muistilista

Oppimateriaali on tehty tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon lampaanlihan ja villan tuottaminen vapaaehtoisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten aiheiden perusteella. Oppimateriaali sopii hyvin myös lampaista kiinnostuneiden itseopiskelumateriaaliksi.

Sisällys on jaoteltu päivittäisiin ja kausiluonteisiin hoitotoimiin

Sisällys:

Päivittäiset hoitotoimet:


Kausiluonteiset hoitotoimet:

Oppimateriaali on HAMK:n opinnäytetyö: Hindström, V. 2014.  Lampaanlihan ja villan tuottaminen – Oppimateriaali Virtuaalikylään.