AA1 pässilinjat - bagglinjerna
Valokuva-albumi - Foton
Video
Blogit - Bloggar
 

Yleistä Allmänt

1 Isor

2 Sjöberg

3 Tapsa

4 Bäbizen

5 Hjorten

6 Skäggis

7 Zimmer

8 Geir

9 Pekka

Ahvenanmaanlammas
1980-luvulla kiinnitettiin huomiota Ahvenanmaan saaristossa esiintyviin, ulkonäoltään monimuotoisiin lampaisiin, jotka myöhemmän tutkimuksen myötä todettiin olevan hyvin vanha lammasrotu. Ahvenanmaanlampaalla on kaksinkertainen villa ja osa pässeistä ja uuhista on sarvellisia. Luonteeltaan lampaat ovat rohkeita ja uteliaita. Nämä ominaisuudet kertovat rodun alkukantaisuudesta. Puhdasrotuisen ahvenanmaanlampaan virallinen rotutunnus on AA1.

Miten linjoja luetaan
Linjakuvat on piirretty aloittaen vanhimmasta pässistä, joka on kirjattu ahvenanmaanlampaan oman yhdistyksen tietokantaan. Pässin tietolaatikossa on kirjattu pässin idlas ja nimi. Selvitystyön tekohetkellä elossa olevien pässien kohdalle on lisätty myös syntymävuosi. Alimpana laatikossa on pässin emän isän idlas ja nimi sekä linja. Geenipankkipässien tietolaatikot ovat väriltään keltaisia.

 

Linjoista voi selvittää omien eläinten isälinjat tarkastelemalla polveutumistodistuksesta isän tai isänisän tietoja ja vertaamalla niitä verkkosivuille piirrettyyn linjaan.

 

 

SikkaTalussa 2010 syntyneen Esimerkki- nimisen pässin polveutumistodistuksessa on isä 3686 Esor ja isänisä 1319 Isor. Nämä löytyvät verkkosivuille piirretystä linjasta 1, eli kyseinen pässikaritsa on myös linjaa 1. Karitsa voidaan siis kirjata vaikka Eviran rekisteriin kirjoittamalla nimikenttään ”1 Esimerkki”.

 

 

 

Polveutumistodistusta tarkastellessa huomataan, että karitsan emän isä on 1732 Sjöberg, joka löytyy verkkosivuilta linjasta 2. Pässikaritsan linjatietoja voidaan näin täydentää muuttamalla nimikenttään tiedoksi ”12 Esimerkki”. Emän isän linjaa ei kirjata koskaan yksinään, koska se sekoitetaan silloin isälinjaan.

 


Tarkempia ohjeita linjojen käyttöön löytyy opinnäytetyöstä "Ahvenanmaanlampaan pässilinjat": 
https://publications.theseus.fi/handle/10024/26781


Tietojen ilmoittaminen
Linjakuvia täydennetään vapaaehtoisvoimin. Oman pässinsä tiedot voi ilmoittaa lisättäväksi linjakuvaan sähköpostilla: ahvenanmaanlammas@gmail.com. Tietoja päivitetään kerran vuodessa. Vuonna 2010 syntyneiden siitospässien tiedot tulee ilmoittaa 1-31.10.2011 välisenä aikana. Pässin pitää olla rekisteröity Föreningen Ålandsfåret:n
tietokantaan, josta pässi saa idlaksen (ID, yksilökohtainen tunnistenumero).

Linjakuvaan tarvittavat tiedot:
Pässin ID, nimi ja syntymävuosi.


Pässille voidaan luoda myös lisätietoja, jotka saa esille klikkaamalla pässin tietolaatikkoa.
Esimerkki lisätiedoista:
EU-tunnus, syntymäaika ja emän nimi.
Lyhyt kuvaus pässin ominaisuuksista.
Punnitustietoja, Kuva.
Omistaja ja/tai paikkakunta, www-osoite.