Virtuaalikylä
Koulutilat
Tekijät
Sisällöntuottajainfo
Työssäoppiminen

Etusivu

Kylän tilat

Työturvallisuus

Vastuullinen talli

Eettinen eläintenhoito

Kestävä kehitys

TilaTesti

RSS-syötteet

Virtuaalikylän uutisia:


9.3.2012
Tärkeää tietoa TilaTestin jatkosta 2012TILATESTI -TOIMINTA JATKUU – ILMOITA OPPILAITOKSESI KIINNOSTUS UUSIIN HAVAINTOKOKEISIIN VUONNA 2012
 
Tutkimuksen, opetuksen ja neuvonnan TilaTesti –toiminta on koettu kaikkien osapuolten mukaan hyväksi ja sen halutaan jatkuvan. TilaTesti –toimintaa koordinoivat ProAgria Keskusten Liitto, MTT ja Opetushallitus.
TilaTesti –toiminta painottuisi jatkossa erityisesti havainto- ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuonna 2012 panostetaan pellonpiennartilaisuuksien järjestämiseen näkyvyyden lisäämiseksi sekä tulosten raportointiin loppuun asti (sato/tuotoslukuihin asti) virtuaalikylän sivuilla (www.virtuaali.info). Luomutuotanto on näkökulmana mukana kaikissa kokeissa. Lisäksi tehostetaan linkityksiä TilaTesti-sivuille toimijoiden omilta sivuilta (esim. Agronet, Artturi, MTT/Kasper jne).
 
Vuonna 2012 on päätetty jatkaa
·         Artturi-korjuuaikaseuranta, ensimmäisen sadon näytteiden lisäksi toivotaan 2. sadon näytteitä (MTT koordinoi), mahdollisesti mukaan myös tilakohtainen D-arvon ennustemallin kokeilu (ProAgria)
·         Tautihavainnot, koskien vehnän ja ohran ennustemallien kehitystä, punahomeen esiintymistä ja lajikeherkkyyksiä (MTT ja ProAgria). Erityistoiveena ovat eri tavoin muokatut pellot. Punahomemäärityksiä tehdään myös kaurasta.
·         Tuholaisseuranta puutarhakasveilla (ProAgria ja oppilaitokset)

Uusina kohteina mukaan otetaan (aiheet täsmennetään myöhemmin)
·         Tuomikirvaseuranta, v. 2012 ennusteriskien pohjalta arvioidaan suurta tuomikirvariskiä, joten tehostetaan seurantaa kelta-ansoilla (MTT )
·         KarjaKompassi –ruokinnanohjaus,  esim. eri ruokintavaihtoehtojen testaus, valkuaisrehupainotteinen ruokinta, laiduntaminen, nuorkarjan ruokinta ja kasvunseuranta (ProAgria )
·         Lajikehavaintokokeet, esim. syyskylvöiset ja/tai hybridiöljykasvit (rypsi/rapsi), valkuaiskasvit, alus- ja kerääjäkasvit (palvelee uutta tukikautta v. 2014 ->), luomuun/suorakylvöön soveltuvat lajikkeet (ProAgria ja MTT)
 
Tarkempi ohjeistus ja materiaali muun muassa havaintojen koontiin toimitetaan osallistuville oppilaitoksille lähempänä kasvukauden alkua.
Ilmoita oppilaitoksesi kiinnostus osallistua TilaTesti –toimintaan 31.3. mennessä seuraaville henkilöille:
·         marketta.rinne@mtt.fi , riitta.lehtinen@hamk.fi, tuija.huhtamaki@proagria.fi (Artturi ja KarjaKompassi -aiheet)

 

Takaisin

 
Sisältösuodin ja haku

Listaa kaikki videot
Näytä kaikki valokuva-albumit
Prosessikaaviot
Blogit

Tiedotteita tiloilta
Seppälä

MATINMÄEN REITISTÖN KEHITTÄMINEN
 

Matinmäki sijaitsee Kirkkoaholla Kajaanissa Seppälän luonnonvara-alan oppilaitoksen tuntumassa. Matinmäen reitistön kehittäminen -hankkeen tavoitteena on suunnitella Seppälä - Matinmäki alueelle virkistysmatkailuun (pääasiassa hevosmatkailun ja harrastajien, mutta myös muun virkistyskäytön tarpeisiin) reitistö sekä pyrkiä tekemään sopimukset maanomistajien kanssa reitistön rakentamisesta. Hankkeessa selvitetään reitistön ja siihen liittyvien rakennelmien tarvetta ja ominaisuuksia yhdessä Kainuussa toimivien luontomatkailuyrittäjien kanssa. Lisaksi KAO:n osalta selvitetään miten rakennettavassa kokonaisuudessa olisi huomioitava sen käyttö koulutusten oppimisympäristönä.
 

Hankkeen tuloksena on tehty suunnitelma reitistön rakentamisesta ja rakentamiskustannuksista. Hankkeessa selvitetään miten eri toimijat tulisivat hyödyntämään reitistöä ja sitä palvelevia rakenteita. Lisäksi tehdään suunnitelma, kuinka reitistöä ylläpidettäisiin ja palvelurakenteita voitaisiin vuokrata. Reitistö ja siihen liittyvät rakennelmat mahdollistavat matkailuyritysten elämyspalveluiden kehittämisen ja tarjoamisen lähellä Kajaanin kaupungin keskustaa ja lentokenttää. Rakennettavaa aluetta käytetään myös Kainuun ammattiopiston opetuksessa.
 

Yritysten haastattelut antavat tietoa liiketoiminnan mahdollisesta kehittämisestä kansainvälisille asiakkaille suunnatuista palvelutuotekonsepteista ja alueen infran kehittämisestä. Haastattelujen tuloksia hyödynnetään Kainuun ammattiopiston työelämän kehittämistehtävän toteuttamisessa sekä osaamisen laadullisessa ennakoinnissa ja kehittämisessä.
 

Reitistön ja siihen liittyvien rakennelmia hyödyntävät matkailuyritykset. Kainuun ammattiopiston opiskelijat ja henkilökunta, sekä kuntalaiset vapaa-ajan aktiviteeteissaan.
 

Rahoittajaviranomaisena toimii Kainuun Elykeskus Euroopan aluekehittämisrahasto.


Näytä tiedotteet RSS
Virtuaalikylän uutiset

Koulutuspäivä Hyvinkäällä 25.2.

Puutarha-skaban voittajat

Intohimona maatalous -kilpailu

Näytä uutiset RSS

 
Virtuaalikylä | Uudenlainen oppimisympäristö | 2011