Mustialan ympäristöön vaikuttavien toimien seuranta

Mustialassa seurataan säännöllisesti lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä yhdyskuntajätteiden kertymistä. Ensimmäiset, säännölliset raportoidut seurantatiedot ovat vuosilta 1998-1999. Tässä raportissa on vanhimmat vuodet jo pudotettu pois ja siirrytty 10-vuotiskauden seurantaan. Jaksoon liittyy monia muutoksia, mm. kiinteistöhuolto ulkoistettiin vuonna 2005.

Tällä hetkellä Mustialassa ollaan siirtymässä uuteen reaaliaikaisempaan raportointiin, jolloin raportit saadaan nopeammin käyttöön. Myös Virtuaalikylän raportointityökalua aletaan samalla hyödyntämään.

KIINTEISTÖ: Lämmön tuotanto

 

Lämpökeskuksessa lämmön tuottamiseen käytettiin 2000-luvun alkupuolella pääasiassa öljyä ja haketta.  Vuosina 2003-2005 polttoaineena käytettiin myös brikettiä.

Lämpökeskuksen lämmitysjärjestelmä uusittiin 2007. Silloin pottoaineen kotimaisuusastetavoitteeksi asetettiin 90 %. Polttoaineena käytetään myös oman metsän haketta. Lämpölaitoksen säätö- ja seurantajärjestelmät mahdollistavat erilaiset polttoainekokeilut.

Vuosittain energiaa tuotetaan 3000 MWh. Normitetussa energiamäärässä on huomioitu vuotuiset sääolojen vaihtelut. Normitus on tehty Lahden astepäiväluvulla. 

KIINTEISTÖ: Lämmön tuotannon kotimaisuus

Oppilaitoksessa on käytetty bioenergiaa sen toiminnan käynnistymisvuodesta (1840) lähtien.Vain 1980-luvulla oli muutamia vuosia, jolloin lämmitykseen käytettiin pelkästään öljyä.

Lämpökeskuksen polttoainekäytön kotimaisuusaste lasketaan tuotetun lämmitysenergian perusteella. Vuosina 2000-2007 kotimaisuusastetavoitteena oli Mustialassa 60 %. Lähimmäksi tätä tavoitetta päästiin vuonna 2000, jolloin kotimaisuusaste oli 50 %.

Vuonna 2007 tehdyn lämpökeskuksen modifioinnin ansiosta kiinteätä polttoainetta voidaan käyttää myös tehotarpeen ollessa vähäinen (kevät, kesä, syksy). Jo ensimmäisenä toimintavuonna (2008) kotimaisen polttoaineen käyttöaste oli 98 %. Se ylitti selvästi asettamamme uuden tavoitteen. Vuonna 2009 kotimaisuusaste oli lähes 100 %.

KIINTEISTÖ: Lämmön tuotannon päästöt

Lämpökeskuksen hiilidioksidipäästöt on laskettu öljyn polttoainekäytön perusteella. Uusiutuvaa energiaraaka-ainetta ei oteta päästölaskentaan mukaan, joten kotimaisuusasteen noustessa kokonaishiilidioksidipäästöt vähenevät.

Lämpökeskuksen modifioinnin seurauksena öljyn käyttö polttaineena loppui lähes kokonaan, joten hiilidioksidipäästöt vähenivät oleellisesti.

 
 
 

 
 
©Virtuaalikylä